Randevu Al Bizi Arayın+90 212 385 31 00

Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu

ufuk-abacioglu

Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
ufuk-abacioglu

Eğitim

1993 -1997     İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

1987 – 1993    İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

2010 – Halen  Neolife Tıp Merkezi

1998 – 2011      Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

1993 – 1997      Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

TTB-İstanbul Tabip Odası                 

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (Yönetim Kurulu üyesi-Genel Sekreter 2009-2010, Yönetim Kurulu üyesi 2011-2012)

Türk Onkoloji Grubu (TOG-Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu Başkanı 2007-2010)

Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)

American Society for Radiation Oncology (ASTRO)

American Society of Clinical Oncology (ASCO)

European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)– Radiation Oncology Group

European Association of Neurooncology (EANO) – (Yönetim Kurulu-Executive Board üyesi 2010-2014)

Nöroonkoloji Derneği – Yönetim Kurulu üyesi- Başkan Yardımcısı 2013-2015, Başkan 2015-  )

Rare Cancer Network

Romanya Üroloji Derneği- Onursal üyelik (Haziran 2015)

Aldığı Burslar ve Ödüller:

1.    ESTRO Teaching Course: The role of radiotherapy in the management of cancer, Athens, October 23-27, 1994. ESTRO Travel grant.

2.    Türkeri, L., Şengöz, M. ve U. Abacıoğlu, “Modulation of Effectiveness of Combined Gemcitabine-Radiation Therapy in the Management of Hormone Refractory Prostate Cancer by Restoring TNF-Alpha Sensitivity through Nuclear Factor-kappa B (NF-kB) Inhibition”, Global Lilly Oncology Young Investigator Meeting 2001, Pharmacogenomic Research Award.

3.    Prostat Kanserli Hastalarda Primer Radyoterapi Sonrası Takiplerde PSA Sıçramaları. İ.Çetin, U.Abacioglu, M.Şengöz. Bildiri kitabı, p. 221. V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2002, En iyi Poster Sunumu Ödülü.

4.    Marmara Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik ve Destek ödülü, 2002.

5.    Marmara Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik ve Destek ödülü, 2003.

6.    Cengiz, M., Özyar, E., Esassolak, M., Altun, M., Akmansu, M., Şen, M., Uzel, Ö., Yavuz, A., Dalmaz, G., Uzal, C., Hiçsönmez, A., Sarıhan, S., Kaplan, B., Atasoy, B., Ulutin, C., Abacıoğlu, U., Demiral, A.N. ve M. Hayran, “Nazohayat: Nazofarinks Kanserli Hastalarda EORTC QLQ C30 ve H&N30 Modülü ile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Türk Onkoloji Grubu - Baş-Boyun Tümörleri Alt Grubu Çalışması”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2004, En İyi Sözel Bildiri Ödülü.

7.    Marmara Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik ve Destek ödülü, 2004.

8.    Abacıoğlu, U, Güçlüer B, Çetin İ, Akgün Z, Tezcanlı E, Şengöz M, Sav A, “Glioblastoma Multiforme Tanılı Hastalarda Ki-67 Proliferasyon İndeksinin Prognoza Etkisi”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi 2005, En İyi Klinik Sözel Bildiri Ödülü.

9.    American Society of Clinical Oncology (ASCO) Foundation International Development and Education Award (IDEA) 2005.

10.Atasoy BM, Abacıoğlu U, Özgen Z, Dane F, Yumuk F, Mayadağlı A, Turhal S, Şengöz M, “Rektum Kanserinin adjuvan tedavisinde radyoterapiyle eş zamanlı Tegafur-Urasil (UFT)/Folinik asit (FA) uygulanması: Tolerabilite Değerlendirilmesi,” 1. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, SB46 (Sözlü Sunum), Antalya, 29 Mart - 2 Nisan 2006, Sözlü Sunum Ödülü.

11.Dane F, Gümüş M, Öztürk MA, Atasoy BM, İyikesici S, Yumuk PF, Başaran G, Abacıoğlu U, Çabuk DÖ, Teomete M, Turhal NS, “Rektum Kanseri Olgularının Klinik Özellikleri ve Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçları: Tek Merkez Tecrübesi,” 2.Tıbbi Onkoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P23, Antalya, 2008, Poster Bildiri Ödülü.

12.Dane F, Gümüş M, Yaman E, Öztürk MA, Sevinç A, Atasoy BM, Çabuk D, İyikesici S, Yumuk PF, Başaran GA, Abacıoğlu U, Teomete M, Turhal NS. Küratif olarak rezeke edilmiş evre II-III rektum kanserli Türk hasta popülasyonunun adjuvan kemoradyoterapi sonuçları, prognostik özellikleri ve sağkalım analizleri, çok merkezli retrospektif çalışma. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Araştırma Günleri, Marmara Medical Journal, 22(1, Ek 1), 9, İstanbul, 2009, En İyi Bildiri Ödülü.

13. Soffietti R, Mueller RP, Abacioglu MU, Villa S, Fauchon F, Baumert B, Fariselli L, Tzuk-Shina T, Collette L, Kocher M. Adjuvant whole brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgical resection of 1-3 cerebral metastases - results of the EORTC 22952-26001 study. 2009 Joint Meeting of SNO and AANS/CNS Section on Tumors. Neuro-Oncology. 11(5), 433, 2009, The Award for Excellence in Adult Clinical Research.

14.Abacıoğlu U, Arifoğlu A, Günhan B, Özen Z, İbrahimov R, Kayalılar N, Yakar K, Sağlam E, Öber A, Turkan S, Gürdallı S. Erken Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Stereotaktik Ablatif Radyoterapi. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 14-17 Mart 2013, Kapadokya, En İyi Poster Bildiri Ödülü.

15. Akgun Z, Atasoy BM, Ozen Z, Yavuz D, Gulluoglu B, Sengoz M, Abacioglu U. V30 as a predictor for radiation-induced hypothyroidism: a dosimetric analysis in patients who received radiotherapy to the neck. Radiat Oncol, 2014; 9:104. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı 2015 Prof. Dr. Bedii Gorbon ödülü.

16. Romanya Üroloji Derneği- Onursal üyelik (Haziran 2015)

Lisans ve varsa Lisansüstü eğitimde verdiği veya katıldığı ders ve uygulamalar

Lisans dersleri

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Faz II, Dönem V

Klinik Gelişim Modülü - 2000-2010

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Radiation Oncology terminology - 2002-2006

Basics of Radiation Physics - 2002-2006

Basics of Radiation Biology - 2002-2006

Treatment planning, simulation, set-up - 2002-2006

Radiation Techniques - 2002-2006

Types of radiotherapy, EBRT and BT - 2002-2006

3-D Conformal Radiotherapy, IMRT - 2002-2006

Stereotactic Radiosurgery - 2002-2006

Cancer Management, Cancer Treatment Options - 2002-2006

Radioprotection, Radiosensitization - 2002-2006

Breast Cancer - 2002-2006

Lung Cancer - 2002-2006

Gastrointestinal Cancer - 2002-2006

Head and Neck Cancer - 2002-2006

Brain Tumor - 2002-2006

Lymphomas - 2002-2006

Gynecologic Cancer - 2002-2006

Urinary system Cancer - 2002-2006

Pediatric Cancer - 2002-2006

Palliative Radiotherapy - 2002-2006

Radiotherapy of benign diseases - 2002-2006

Skin Cancer - 2002-2006

Lisansüstü dersler

Conventional 2-D radiotherapy techniques - 1998-2010

3-D Conformal Radiotherapy - 1998-2010

Stereotactic Radiosurgery - 1998-2010

Treatment of CNS Malignancies - 1998-2010

Radiotherapy in breast cancer - 1998-2010

Radiotherapy in lung cancer - 1998-2010

Radiotherapy in head and neck cancers -1998-2010

Treatment of lymphomas - 1998-2010

Radiotherapy in gastrointestinal cancers - 1998-2010

Treatment of gynecologic cancers -1998-2010

Treatment of genitourinary cancers - 1998-2010

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine katkıları (Kurul üyeliği, temsilcilik vb):

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2005 – 2010

Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı 2009-2010

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Faz II / V. Dönem; Klinik Gelişim Modülü Staj Başkanlığı 2005 – 2010

T.C. İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü Radyasyon Onkolojisi Branş Komitesi ve Bilimsel Konsey Üyeliği 2006 – 2010

Marmara Üniversitesi Hastanesi, Radyasyon Güvenlik Komitesi Üyeliği 2000 –2010

Marmara Üniversitesi Hastanesi, Radyasyon Güvenlik Komitesi Başkanlığı 2007 – 2010

Yayın Kurulu veya Hakemlik Kurulu Üyeliği

 • Neurosurgery (Hakemlik)
 • Neurosciences (Hakemlik)
 • British Journal of Neurosurgery (Hakemlik)
 • European Association of Neuroncology Magazine (Editorial Board Member ve Hakemlik)
 • Radiation Oncology (Hakemlik)
 • European Journal of Cancer Care (Hakemlik)
 • Cancer Investigation (Hakemlik)
 • European J Cancer-Türkçe baskı (Yayın kurulu-Editör Yardımcılığı)
 • Cancer Therapy (Hakemlik)
 • Expert Opinion on Pharmacotherapy (Hakemlik)
 • Turkish Journal of Medical Sciences (Hakemlik)
 • International Journal of Clinical Research (Hakemlik)
 • Marmara Medical Journal (Hakemlik)
 • Türk Onkoloji Dergisi (Hakemlik)
 • Balkan Medical Journal (Hakemlik)
 • Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (Hakemlik)

Danışmanlıklar

Danışmanlık Yaptığı ve Yönettiği Tamamlanmış Tezler

Çağlar, HB, Tıpta Uzmanlık Tezi.Meme Kanseri Nedeniyle Postoperatif Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Görülen Erken Dönem Yan Etkilerin Hastaya ve Tedaviye Bağlı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, 2003.

Tezcanlı, E, Tıpta Uzmanlık Tezi. “Yüksek Dereceli Nüks Gliomlarda Radyoterapi Sonrası Nüks Zamanı İle Kurtarma Kemoterapisinin Sağkalım Sonuçlarının İlişkisi”, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, 2005.

Akgün, Z, Tıpta Uzmanlık Tezi. “Boyun Bölgesi Işınlanmış Hastalarda Meydana Gelen Tiroid Bozukluklarının Dozimetrik Analizi”, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, 2008.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Doktor (Tıpta Uzmanlık) Tezi

Radyoterapiye Bağlı Ağız Kuruluğunu Önlemede Pilokarpinin Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ömer UZEL

(1997)

Bilimsel Makaleler (ULUSLARARASI Bilim İndekslerinde Taranan)

SCI’de taranan Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1.    Abacıoğlu, U., Uzel, Ö., Şengöz, M., Turkan, S. ve A. Öber, “Medulloblastoma in Adults: Treatment Results and Prognostic Factors”, Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 54, 855-860 (2002).

2.    Şengöz, M., Abacıoğlu, U., Salepçi, T., Eren, F., Yumuk, F. ve S. Turhal, “Extrapulmonary Small Cell Carcinoma: Multimodality Treatment Results”, Tumori, 89, 274-277 (2003).

3.    Şengöz, M., Abacıoğlu, U., Çetin, İ. ve L. Türkeri, “PSA Bouncing After External Beam Radiation for Prostate Cancer with or without Hormonal Treatment”, Eur. Urol., 43, 473-477 (2003).

4.    Berrak, S.G., Turkkan, E., Canpolat, C., Iskit, S., Dagli, T. ve U. Abacioglu, “Partial Intestinal Obstruction due to Childhood Refractory Non-Hodgkin's Lymphoma, Successfully Treated with Taxol”, Eur. J. Pediatr. Surg., 13, 276-279 (2003).

5.    Yumuk, P.F., Abacioglu, U., Caglar, H., Gumus, M., Sengoz, M. ve N.S. Turhal, “Outcome of Rectal and Sigmoid Carcinoma Patients Receiving Adjuvant Chemoradiotherapy in Marmara University Hospital”, J. Chemother., 15, 603-606, (2003).

6.    Peker, S., Abacioglu, U., Sun, I., Yuksel, M. ve M.N. Pamir, “Irradiation After Surgically Induced Brain Injury in the Rat: Timing in Relation to Severity of Radiation Damage”, J. Neurooncol., 70, 17-21, (2004).

7.    Yumuk, P.F., Abacioglu, U., Demir, G., Cabuk, D., Dane, F., Gumus M., Ozguroglu, M., Ekenel, M., Basaran, G. ve  N.S. Turhal, “Does the Incidence of Anal Canal Cancers Differ in Moslem Societies?”, Int. J. Colorectal Dis., 20, 76, (2005).

8.    Abacioglu, U., Sarikaya, O., Iskit, S. ve M. Sengoz, “Integration of a Problem-Based Multidisciplinary Clinical Cancer Management Course into Undergraduate Education”, J. Cancer Educ., 19, 144-148, (2004).

9.    Peker, S., Abacioglu, U., Sun, İ., Konya, D., Yüksel, M. ve M.N. Pamir, “Prophylactic Effects of Magnesium and Vitamin E in Rat Spinal Cord Radiation Damage: Evaluation Based on Lipid Peroxidation Levels”, Life Sciences, 75, 1523-1530, (2004).

10.Peker, S., Abacioglu, U., Bayraklı, F., Kilic, T. ve M.N. Pamir, “Gamma Knife Radiosurgery for Cavernous Sinus Plasmacytoma in a Patient with Breast Cancer History”, Surg. Neurol., 63, 174-177, (2005).

11.Abacioglu U, Yumuk PF, Caglar H, Sengoz M, Turhal NS, “Concurrent Chemoradiotherapy With Low Dose Weekly Gemcitabine In Stage III Non-Small Cell Lung Cancer”, BMC Cancer, 5, 71, (2005).

12.Cengiz M, Ozyar E, Esassolak M, Altun M, Akmansu M, Sen M, Uzel O, Yavuz A, Dalmaz G, Uzal C, Hicsonmez A, Sarihan S, Kaplan B, Atasoy BM, Ulutin C, Abacioglu U, Demiral AN, Hayran M. Assessment of quality of life of nasopharyngeal carcinoma patients with EORTC QLQ-C30 and H&N-35 modules. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 63(5), 1347-53, (2005).

13.Weber DC, Miller RC, Villa S, Hanssens P, Baumert BG, Castadot P, Varlet P, Abacioglu U, Igdem S, Szutowicz E, Nishioka H, Hofer S, Rutz HP, Ozsahin M, Taghian A, Mirimanoff RO. Outcome and prognostic factors in cerebellar glioblastoma multiforme in adults: A retrospective study from the Rare Cancer Network. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 66(1), 179-86, (2006).

14.Omlin A, Amichetti M, Azria D, Cole BF, Fourneret P, Poortmans P, Naehrig D, Miller RC, Krengli M, Miguelez CG, Morgan D, Goldberg H, Scandolaro L, Gastelblum P, Ozsahin M, Dohr D, Christie D, Oppitz U, Abacioglu U, Gruber G. Boost radiotherapy in young women with ductal carcinoma in situ: a multicentre, retrospective study of the Rare Cancer Network. Lancet Oncol, 7, 652-6, (2006).

15.Ozyar E, Selek U, Laskar S, Uzel O, Anacak Y, Ben-Arush M, Polychronopoulou S, Akman F, Wolden SL, Sarıhan S, Miller RC, Ozsahin M, Abacıoğlu U, Martin M, Caloglu M, Scandolaro L, Szutowicz E, Atahan IL. Treatment results of 165 pediatric patients with non-metastatic nasopharyngeal carcinoma: A Rare Cancer Network study. Radiother Oncol, 81(1), 39-46, (2006).

16.Atasoy BM, Abacioglu U, Ozturk O, Ozdemir R, Tecimer T. Hodgkin’s disease in the nasopharynx. Journal of BUON, 11, 529-531, (2006).

17.Atasoy BM, Abacioglu U, Dane F, Ozgen Z, Yumuk PF, Ozden S, Akgun Z, Mayadagli A, Basaran G, Turhal S, Sengoz M. Concomitant administration of uracil-tegafur and leucovorin during adjuvant radiotherapy for locally advanced rectal cancer. Journal of BUON, 12, 203-208, (2007).

18.Pamir MN, Kilic T, Belirgen M, Abacioglu U, Karabekiroglu N. Pituitary adenomas treated with gamma knife radiosurgery: volumetric analysis of 100 cases with minimum 3 year follow-up. Neurosurgery, 61, 270-80; discussion 280, (2007).

19.Goldberg H, Miller RC, Abdah-Bortnyak R, Steiner M, Yildiz F, Meirovitz A, Villà S, Poortmans PM, Azria D, Zidan J, Ozsahin M, Abacioglu U, Gold DG, Amit A, Lavie O, Atahan IL, Kuten A; Outcome after combined modality treatment for uterine papillary serous carcinoma: a study by the Rare Cancer Network (RCN). Gynecol Oncol, 108(2),298-305, (2008).

20.Atasoy BM, Dane F, Yumuk PF, Akgün Z, Turhal NS, Abacioğlu U, Sengöz M. Toxicity and feasibility analysis for cisplatin-based concomitant chemoradiotherapy in locally advanced nasopharyngeal carcinoma. Journal of  BUON, 13(1),43-50, (2008).

21.Stein ME, Bernstein Z, Abacioglu U, Sengoz M, Miller RC, Meirovitz A, Zouhair A, Freixa SV, Poortmans PH, Ash R, Kuten A. Small cell (neuroendocrine) carcinoma of the prostate: etiology, diagnosis, prognosis, and therapeutic implications- a retrospective study of 30 patients from the rare cancer network. Am J Med Sci, 336(6), 478-88, (2008).

22.Kaya H, Erbarut I, Ozkan N, Bekiroğlu N, Sen S, Abacıoğlu U. Immunoexpression of HER family, neuregulin, MAPK and AKT in invasive ductal carcinomas of the breast. Eur J Gynaecol Oncol, 29(4), 350-6, (2008).

23.Akkiprik M, Sonmez O, Gulluoglu BM, Caglar HB, Kaya H, Demirkalem P, Abacioglu U, Sengoz M, Sav A, Ozer A. Analysis of p53 gene polymorphisms and protein over-expression in patients with breast cancer. Pathol Oncol Res, 15(3), 359-68, (2009).

24.Igdem S, Abacioglu U, Cetin I, Alco G, Akgun Z, Sengoz M, Bekiroglu N, Turkan S, Okkan S. Impact of percent positive random biopsies on biochemical outcome in prostate cancer patients treated with external beam radiotherapy with or without androgen deprivation. Journal of BUON, 14, 629-634, (2009).

25.Péchoux CL, Dunant A, Senan S, Wolfson A, Quoix E, Faivre-Finn C, Ciuleanu T, Arriagada R, Jones R, Wanders R, Lerouge D, Laplanche A, on behalf of the Prophylactic Cranial Irradiation (PCI) Collaborative Group. Standard-dose versus higher-dose prophylactic cranial irradiation (PCI) in patients with limited-stage small-cell lung cancer in complete remission after chemotherapy and thoracic radiotherapy (PCI 99-01, EORTC 22003-08004, RTOG 0212, and IFCT 99-01): a randomised clinical trial. Lancet Oncol, 10(5), 467-474, (2009).

26.       Nguyen TD, Azria D, Brochon D, Poortmans P, Miller RC, Scandolaro L, Majewski W, Krengli M, Abacioglu U, Moretti L, Villa S, Akyol F, Jovenin N. Curative external beam radiotherapy in patients over 80 years of age with localized prostate cancer: A retrospective rare cancer network study. Crit Rev Oncol Hematol, 74(1), 66-71, (2010).

27.Genç A, Bicer A, Abacioglu U, Peker S, Pamir MN, Kilic T. Gamma Knife radiosurgery for the treatment of glomus jugulare tumors. J Neurooncol, 97(1), 101-8, (2010).

28.Yumuk PF, Kefeli U, Ceyhan B, Dane F, Eroglu BT, Gumus M, Cabuk D, Basaran G, Abacioglu U, Turhal NS. Pulmonary toxicity in patients receiving docetaxel chemotherapy. Med Oncol, 27(4), 1381-8, (2010).

29.Atasoy BM, Ozyar E, Akman F, Esassolak M, Abacioğlu U. T4N0M0 nasopharyngeal carcinoma patients: do they have a distinct tumor biology? Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 20(2), 89-96, (2010).

30.       Feldman-Stewart D, Capirci C, Brennenstuhl S, Tong C, Abacioglu U, Gawkowska-Suwinska M, van Gils F, Heyda A, Igdem S, Macias V, Grillo IM,  Moynihan C, Pijls-Johannesma M, Parker C, Pimentel N, Wördehoff H.  Information needs of early-stage prostate cancer patients: A comparison of nine countries. Radiother Oncol, 94(3), 328-33 (2010).

31.Toktas ZO, Bicer A, Demirci G, Pazarli H, Abacioglu U, Peker S, Kilic T. Gamma knife stereotactic radiosurgery yields good long-term outcomes for low-volume uveal melanomas without intraocular complications. J Clin Neurosci, 17, 441-5, (2010).

32.Abacioglu U, Caglar H, Atasoy BM, Abdulloev T, Akgun Z, Kilic T. Gamma knife radiosurgery in non small cell lung cancer patients with brain metastases: treatment results and prognostic factors. Journal of BUON, 15 (2), 274-80, (2010).

33.Karabagli H, Genc A, Karabagli P, Abacioglu U, Seker A, Kilic T. Outcomes of gamma knife treatment for solid intracranial hemangioblastomas. J Clin Neurosci, 17, 706-10, (2010).

34.Atasoy BM, Deniz M, Dane F, Ozen Z, Turan P, Ercan F, Cerikcioglu N, Aral C, Akgun Z, Abacioglu U, Yegen BC. Prophylactic feeding with immune-enhanced diet ameliorates chemoradiation-induced gastrointestinal injury in rats. Int J Radiat Biol, 86(10), 867-79, (2010).

35.Atasoy BM, Dane F, Ucuncu Kefeli A, Caglar H, Cingi A, Turhal NS, Abacioglu U, Yegen C. Concomitant chemoradiotherapy with low dose weekly gemcitabine for nonmetastatic unresectable pancreatic cancer.  Turkish J Gastroenterology, 22(1), 60-4, (2011).

36.Kocher M, Soffietti R, Abacioglu U, Villa S, Fauchon F, Baumert B, Fariselli L, Tzuk-Shina T, Kortmann RD, Carrie C, Ben Hassel M, Kouri M, Valeinis E, Storme G, Collette S, Collette L, Mueller RP for the EORTC Radiation Oncology and Brain Tumor Groups. Adjuvant Whole Brain Radiotherapy versus Observation after Radiosurgery or Surgical Resection of 1-3 Cerebral Metastases –Results of the EORTC 22952-26001 Study. J Clin Oncol, 29(2), 134-41, (2011).

37.Abacioglu U, Caglar HB, Yumuk PF, Akgun Z, Atasoy BM, Sengoz M. Efficacy of protracted dose-dense temozolomide in patients with recurrent high-grade glioma. J Neurooncol, 103(3), 585-93, (2011).

38.Feldman-Stewart D, Capirci C, Brennenstuhl S, Tong C, Abacioglu U, Gawkowska-Suwinska M, van Gils F, Heyda A, Igdem S, Macias V, Grillo IM, Moynihan C, Pijls-Johannesma M, Parker C, Pimentel N, Wördehoff H. Information for decision making by patients with early-stage prostate cancer: a comparison across 9 countries. Med Decis Making, 31(5), 754-66, (2011).

39.Alsan CI, Vinh-Hung V, Eren F, Abacioğlu U. Adenoid cystic carcinoma of the Bartholin's gland: case report and systematic review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol, 32(5), 567-72, (2011).

40.Atasoy BM, Yonal O, Demirel B, Dane F, Yilmaz Y, Kalayci C, Abacioglu U, Imeryuz N. The impact of early percutaneous endoscopic gastrostomy placement on treatment completeness and nutritional status in locally advanced head and neck cancer patients receiving chemoradiotherapy. Eur Arch Otorhinolaryngol, 269(1), 275-82, (2012).

41.Atasoy BM, Ozgen Z, Bostancı K, Yüksel M, Ozen Z, Ibrahimov R, Abacıoğlu U. The effect of magnesium and vitamin E pre-treatments on irradiation-induced oxidative injury of cardiac and pulmonary tissues in rats: a randomized experimental study. Anadolu Kardiyol Derg, 12(6), 508-14, (2012).

42.Malmström A, Grønberg BH, Marosi C, Stupp R, Frappaz D, Schultz H, Abacioglu U, Tavelin B, Lhermitte B, Hegi ME, Rosell J, Henriksson R; for the Nordic Clinical Brain Tumour Study Group (NCBTSG). Temozolomide versus standard 6-week radiotherapy versus hypofractionated radiotherapy in patients older than 60 years with glioblastoma: the Nordic randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol, 13(9): 916-926, (2012).

43.Ozgen Z, Ozden S, Dane F, Atasoy BM, Akgun Z, Yumuk PF, Mayadagli A, Turhal NS, Abacioglu U. Health-Related Quality of Life During Postoperative Chemoradiotherapy with Oral Uracil-Tegafur and Leucovorin in Rectal Cancer Patients. Hepatogastroenterology. Nov 16;60(123). (2012) [Epub ahead of print]

44.Soffietti R, Kocher M, Abacioglu UM, Villa S, Fauchon F, Baumert BG, Fariselli L, Tzuk-Shina T, Kortmann RD, Carrie C, Ben Hassel M, Kouri M, Valeinis E, van den Berge D, Mueller RP, Tridello G, Collette L, Bottomley A. A European Organisation for Research and Treatment of Cancer phase III trial of adjuvant whole-brain radiotherapy versus observation in patients with one to three brain metastases from solid tumors after surgical resection or radiosurgery: quality-of-life results. J Clin Oncol, 31(1): 65-72, (2013).

45.Atasoy BM, Dane F, Alsan Cetin I, Ozgen Z, Ucuncu Kefeli A, Ibrahimov R, Turhal NS, Abacioglu U, Turkeri L. Concurrent chemoradiotherapy with low dose weekly gemcitabine in medically inoperable muscle-invasive bladder cancer patients. Clin Transl Oncol, 16(1): 91-5, (2014).

46.Alsan Cetin I, Akgun Z, Atasoy BM, Fulden Yumuk P, Abacioglu U. Who may benefit from prophylactic cranial irradiation amongst stage III non-small cell lung cancer patients? J BUON. 2013;18(2):453-8.

47.Ozgen Z, Atasoy BM, Ucuncu Kefeli A, Seker A, Dane F, Abacioglu U. The benefit of whole brain reirradiation in patients with multiple brain metastases. Radiat Oncol, 2013; 8(1):186.

48.Akgun Z, Atasoy BM, Ozen Z, Yavuz D, Gulluoglu B, Sengoz M, Abacioglu U. V30 as a predictor for radiation-induced hypothyroidism: a dosimetric analysis in patients who received radiotherapy to the neck. Radiat Oncol, 2014; 9:104.

49.Abacioglu U, Ozen Z, Yilmaz M, Arifoglu A, Gunhan B, Kayalilar N, Peker S, Sengoz M, Gurdalli S, Cozzi L. Critical appraisal of RapidArc radiosurgery with flattening filter free photon beams for benign brain lesions in comparison to GammaKnife: a treatment planning study. Radiat Oncol, 2014; 9:119.

50.Koçak Uzel E, Abacioglu U. Treatment of early stage non-small cell lung cancer: surgery or stereotactic ablative radiotherapy? Balkan Med J, 2015; 32:8-16.

51.Hoang-Xuan K, Bessell E, Bromberg J, Hottinger AF, Preusser M, Rudà R, Schlegel U, Siegal T, Soussain C, Abacioglu U, Cassoux N, Deckert M, Dirven CMF, Ferreri AJM, Graus F, Henriksson R, Herrlinger U, Taphoorn M, Soffietti R, Weller M, for the European Association for Neuro-Oncology Task Force on Primary CNS Lymphoma. Diagnosis and treatment of primary CNS lymphoma in immunocompetent patients: guidelines from the European Association for Neuro-Oncology. Lancet Oncol, 2015; 16:e322-e332.

SCI dışında Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1.    Abacioglu U. Interview with Dr. Antonio Omuro, MSKCC, about the RTOG 1114-Phase II randomized Study of Chemotherapy with and without Low-Dose WBRT for Primary Central Nervous Lymphoma. Eur Assoc Neuroncol Mag, 4(3): 130-131, (2014).

2.    Abacioglu U. Interview with Florien Boele, MSc, and Martin Klein, MD, VU University Medical Center, Amsterdam, about the Randomised Trial on Internet-Based Treatment of Depressive Symptoms in Glioma Patients. Eur Assoc Neuroncol Mag, 4(2): 90-91, (2014).

3.    Abacioglu U. Interview with Dr Stephanie E Combs, Heidelberg University Hospital, about the Phase-II Trial Evaluating Carbon Ion Radiotherapy for the Treatment of Primary Glioblastoma (CLEOPATRA). Eur Assoc Neuroncol Mag, 4(1): 47-48, (2014).

4.    Hilbe W, Abacioglu U, Aebersold DM, Bachouchi M, Brodowicz T, Gaafar R, Holzer G, Mohn-Staudner A, Kalev D, Kalinka-Warzocha E, Kovac V, Siano M, Yumuk F, Tamasi L. CECOG experts’ recommendations on the use of denosumab in the prevention of skeletal-related events in bone metastases of lung cancer. Magazine of European Medical Oncology, 2013; 6:75-82.

5.    Abacioglu U. Interview with Dr Michael Weller (Zurich) about the Phase-III EGFRvIII Vaccine Trial on Newly Diagnosed EGFRvIII-Positive Glioblastoma. Eur Assoc Neurooncol Mag, 3(3): 155-156, (2013).

6.    Abacioglu U. Interview with Dr Martin van den Bent (Rotterdam) About the EORTC TAVAREC Trial on Recurrent Grade-II and -III Gliomas. Eur Assoc Neurooncol Mag, 3(2): 82-83, (2013).

7.    Abacioglu U. Interview with Dr Florence Laigle-Donadey about the “Surgery versus Biopsy for Potentially Operable GBM in the Elderly” trial. Eur Assoc Neurooncol Mag, 3(1): 35-36, (2013).

8.    Abacioglu U. Interview with Dr Brigitta Baumert about the EORTC Low-Grade Glioma Trial Eur Assoc Neurooncol Mag, 2(3): 147-148, (2012).

9.    Abacioglu U. Interview with Dr Damien Weber about the Atypical and Anaplastic Meningioma Trial. Eur Assoc Neurooncol Mag, 2(2): 108, (2012).

10.Abacioglu U. Advances in Technology in Radiation Oncology. Eur Assoc Neurooncol Mag, 2(1):11-14, (2012).

11.Abacioglu U. Interview with Dr James Perry about the NCIC-CTG Elderly Glioblastoma Trial. Eur Assoc Neurooncol Mag: 2(1), 55-56, (2012).

12.Abacioglu U. Interview with Dr Martin van den Bent (Rotterdam) about the EORTC CATNON Trial on Grade-3 Gliomas. Eur Assoc Neurooncol Mag: 1(1): 57-58, (2011).

Bilimsel Makaleler (ULUSAL)

Yabancı Dildeki Makaleler

Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Yabancı Dilde Makaleler

1.    Şengöz, M., Abacıoğlu, U. ve B. Atasoy, “Survival and Prognostic Factor Analysis in Whole Brain Irradiation of Patients with Brain Metastases” Marmara Medical Journal, 14, 7-11 (2001).

2.    Abacıoğlu, M.U., Dirican, B., Ulutin H.C. ve Y. Pak, “Hazards of Radiotherapy in Patients with Cardiac Pacemaker: A Case Report and Review of the Literature” Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 13, 87-91 (2003).

3.    Çetin İ, Abacıoğlu U, Şengöz M. Photo Quiz. Marmara Medical Journal, 16, 304 (2003).

4.    Çetin İ, Abacıoğlu U, Şengöz M. A comparison of conventional external radiotherapy technique and conformal radiotherapy technique in terms of acute toxicity with regard to hormonal treatment. Marmara Medical Journal, 17 (2), 58-64 (2004).

5.    Atasoy BM, Güngör-Güllüoğlu M, Abacıoğlu U, Deniz M, Şengöz M, Yeğen B. Granulocyte Colony Stimulating Factor Ameliorates Radiation-Induced Morphological Destruction Of Intestinal Mucosa In Rats. Marmara Medical Journal, 21(1), 1-6 (2008).

6.    Türkkan E, Berrak S, Canpolat C, Ergüven M, Abacioglu U, Fedakar A. A rare primary pulmonary tumor in children; Rhabdomyosarcoma. Marmara Medical Journal, 23(1), 56-9 (2010).

7.    Atasoy BM, Özyar E, Akman F, Esassolak M, Abacıoğlu U. T4N0M0 nasopharyngeal carcinoma patients: do they have a distinct tumor biology? Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 20(2), 88-95 (2010).

Türkçe Makaleler

Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Türkçe Makaleler

1.    Koca, S., Dinçbaş, F.Ö., Turkan, S., Abacıoğlu, U., İğdem, Ş., Atkovar, G. ve S.Okkan, “Kemik ya da Yumuşak Doku Kaynaklı Soliter Plazmositomlarda Radyoterapi”, Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 27, 24-27 (1996).

2.    Dinçbaş, F.Ö., Koca, S., Abacıoğlu, U., Uzel, Ö., Turkan, S. ve A. Öber, “Onüç Kordoma Vakasında Radyoterapi Sonuçları”, Türk Onkoloji Dergisi, 11, 60-64 (1996).

3.    Dinçbaş, F.Ö., Yörük, S.Ö., Tabak, S., Abacıoğlu, U., Koca, S. ve S. Okkan, “Vena Cava Superior Sendromu (VCSS)’de Radyoterapi”, Kanser Gündemi, 2, 14-19 (1997).

4.    Altay, R., Atkovar, R., Koca, S., Şahinler, İ., Abacıoğlu, U. ve S. Okkan, “Endometriyum Kanserinde Postoperatif Radyoterapi Sonuçlarına Prognostik Faktörlerin Etkisi”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 11, 4-11 (1997).

5.    Atkovar, G., Koca, S., Şahinler, İ., Abacıoğlu, U., Calay, Z. Ve S. Okkan, “Serviks’in Küçük Hücreli Kanserleri”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 11, 32-35 (1997).

6.    Beşe, N., Abacıoğlu, U., Ghassemzadeh, K., Calay, Z., Düren, M. ve A. Öber, “Osseöz Diferansiasyon Gösteren Metaplastik Meme Karsinomu Tanısı Olan Bir Olgu Bildirimi”, Meme Hastalıkları Dergisi, 4, 43-45 (1997).

7.    Dinçbaş, F.Ö., Okkan, S., Uzel, Ö., Turkan, S., Koca, S., Abacıoğlu, U., Koca, A. ve R. Uzel, “Nazofarenks Kanserlerinde İntrakaviter Radyoterapi Sonuçları”, Kanser Gündemi, 2, 86-92 (1997).

8.    Abacıoğlu, U., Dinçbaş, F.Ö., Uzel, Ö., Altınel, A., Turkan, S. ve S. Okkan, “Erişkinlerde Medulloblastom: Tedavi Sonuçları ve Prognostik Faktörler”, Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 28, 99-102 (1997).

9.    Dinçbaş, F.Ö., Şahinler, İ., Abacıoğlu, U., Şenses, K., Uygun, N., Koca, S. ve S. Okkan, “Renal Hücreli Karsinomlarda Postoperatif Radyoterapi Sonuçları ve Prognostik Faktörler”, Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 28, 135-140 (1997).

10.Şengöz, M., Baltalarlı, B., Çetin, İ., Abacıoğlu, U., Şenkesen, Ö., İşbakan, Z. ve S. Turkan, “Definitif Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanserli Hastalarda Biyokimyasal Yinelemesiz Sağkalıma Etki Eden Faktörler”, Türk Onkoloji Dergisi, 17, 59-65 (2002).

11.Yumuk, P.F., İyikesici, M.S., Gümüş, M., Aliustaoğlu, M., Dane, F., Başaran, G., Ekenel, M., Abacıoğlu, U. ve N.S. Turhal, “Lokal İleri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarının Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Deneyimi”, Türk Onkoloji Dergisi, 19, 106-111 (2004).

12.Abacıoğlu, U., Çetin, İ., Akgün, Z. ve M. Şengöz, “Erişkin Glioblastoma Multiforme Tanılı Hastalarda Radyoterapi Sonuçları Ve Prognostik Faktörler”, Türk Onkoloji Dergisi, 19, 112-118 (2004).

13.Atasoy BM, Dane F, Sarı M, Akgün Z, Yumuk PF, Turhal NS, Abacıoğlu U, Şengöz M. Lokal İleri Evre Skuamöz Hücreli Baş Ve Boyun Kanserinde Sisplatinle Eş Zamanlı Kemoradyoterapi: Yan Etki Ve Uygulanabilirlik Analizi. Türk Onkoloji Dergisi, 23(1), 1-11 (2008).

14.Atasoy BM, Dane F, Çağlar HB, Tezcanlı E, Cingi A, Abacıoğlu U, Turhal S, Yeğen C. Rezeke edilebilir lokal ileri evre rektum kanserinde floroprimidin bazlı kemoterapi ile eş zamanlı ameliyat öncesi radyoterapi. Tıbbi Onkoloji Dergisi, 23(4), 163-171 (2008).

Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Türkçe Derlemeler

1.    Şengöz, M., Baltalarlı, B., İşbakan, Z., Şenkesen, Ö., Abacıoğlu, U., Atasoy, B., Pamir, N. ve S. Turkan, “Gammaknife Tedavisinin Fiziksel Prensipleri”, Türk Onkoloji Dergisi, 14, 94-99 (1999).

2.    Abacıoğlu U, Türkeri L. Prostat kanserinde adjuvan radyoterapi. Türk Üroloji Dergisi, 32(3), 298-304 (2006).

3.    Çağlar HB, Abacıoğlu U. Evre I seminomda güncel tedavi yaklaşımları. Üroonkoloji Bülteni, 2, 7-11 (2006).

4.    Abacıoğlu U, Çağlar HB, Şengöz M. Trakea tümörlerinin tedavisinde radyoterapi. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 2(29), 131-132 (2006).

5.    Abacıoğlu U, Atasoy B, Radyocerrahinin Radyobiyolojisi. Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, Radyocerrahi Özel Sayısı, 2(1), 7-12 (2009).

6.    Tezcanlı EK, Şengöz M, Abacıoğlu U. Gliom Tedavisinde Radyoterapi. Kanser Gündemi, 2(3), 47-53 (2014).

Kitap ve Kitap Bölümü Yazarlığı, Çeviri

Ulusal

Uzmanlık Alanında Ulusal Kitaba Bölüm

1.    Şengöz, M. ve U. Abacıoğlu, “Özofagus Kanserinin Tedavisinde Radyoterapinin Yeri”, Özofagus Hastalıklarının Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi, ed. M. Yüksel ve A. Başoğlu, 329-343, Bilmedya, İstanbul, 2002.

2.    Şengöz, M. ve U. Abacıoğlu, “Hematolojik Malignitelerde Radyoterapi”, Hematolojik Maligniteler ve Kemik İliği Transplantasyonunda Tanı ve Tedavi Protokolleri, ed. M. Çetiner, 160-164, İstanbul, 2002.

3.    Abacıoğlu U. “Radyoterapi”, Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde Protokoller, ed. M. Çetiner, Yelken Basım, İstanbul, 2007, ISBN / 978-9944-5685-1-7.

4.    Abacıoğlu U, “Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Profilaktik Kranyal Işınlama”, Akciğer Kanseri, ed. S. Hastürk ve M. Yüksel (basımda).

5.    Çağlar H, Abacıoğlu U. “Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Multimodalite Tedavi”, Pratik Göğüs ve Özofagus Cerrahisi, (basımda).

Uluslararası Kongre (Sempozyum Etkinlikleri)

Özet Bildiri ve Poster Bildiri

1.    Okkan, S., Abacıoğlu, U., Şahinler, İ., Atkovar, G., Turkan, S. , Koca, S. ve R. Uzel, “Definitive Irradiation in Carcinoma of the Cervix: Treatment Results and Prognostic Factors”, 15th ESTRO Annual Meeting, Viyana, Radiother. Oncol., Vol. 40 (Suppl. 1), S57, Elsevier, Amsterdam, 1996.

2.    Okkan, S., Atkovar, G., Şahinler, İ., Abacıoğlu, U. ve N. Oruç, “Combined Radiotherapy and Chemotherapy in Carcinoma of the Cervix: Results of a Randomised Study”, 15th ESTRO Annual Meeting, Viyana, Radiother. Oncol., Vol. 40 (Suppl. 1), S157, Elsevier, Amsterdam, 1996.

3.    Atkovar, G., Şahinler, İ. , Abacıoğlu, U., Altay, R., Uzel, R. ve S. Okkan, “Results of Postoperative Radiotherapy in Treatment of Stage I Endometrial Cancer and the Effects of Prognostic Factors”, International Congress of Radiation Oncology, Pekin, Radiother. Oncol., Vol. 43 (Suppl. 2), S35, Elsevier, Amsterdam, 1997.

4.    Uzel, Ö., Abacıoğlu, U., Turkan, S., Dinçbaş, F.Ö. ve S. Okkan, “Radiation Treatment Results and Prognostic Factors in Nasopharyngeal Carcinoma”, International Congress of Radiation Oncology, Pekin, Radiother. Oncol., Vol. 43 (Suppl. 2), S152, Elsevier, Amsterdam, 1997.

5.    İşbakan, Z., Baltalarlı, B., Şengöz, M., Şenkesen, Ö., Atasoy, B., Abacıoğlu, U., Hiçdönmez, T., Pamir, N. ve S. Turkan, “Physical Aspects of Gamma Knife Radiosurgery”, 2nd Balkan Congress of Oncology, İzmir, Journal of BUON, Vol. 3 (Suppl. A), 53, Zerbinis, Athens, 1998.

6.    Baltalarlı, B., Şengöz, M., İşbakan, Z., Şenkesen, Ö., Abacıoğlu, U., Atasoy, B. ve S. Turkan, “Description of Gamma Knife Approach”, 2nd Balkan Congress of Oncology, İzmir, Journal of BUON, Vol. 3 (Suppl. A), 53, Zerbinis, Athens, 1998.

7.    Uzel, Ö., Yörük, S.Ö., Turkan, S., Abacıoğlu, U. ve S. Okkan, “Nasopharyngeal Carcinoma in Childhood: Long-term Results of Twentyeight Patients” 17th ESTRO Annual Meeting, Edinburgh, Radiother. Oncol., Vol. 48 (Suppl. 1), S16, Elsevier, Amsterdam, 1998.

8.    Dinçbaş, F.Ö., Uzel, Ö., Şahinler, İ., Abacıoğlu, U., Turkan, S., Koca, S., Koca, A., Okkan, S. ve R. Uzel, “Intracavitary Brachytherapy (IBRT) in the Treatment of Nasopharyngeal Carcinoma (NPC): Long Term Results”, 19th ESTRO Annual Meeting, İstanbul, Radiother. Oncol., Vol. 56 (Suppl. 1), S103, Elsevier, Amsterdam, 2000.

9.    Uzel, Ö., Şahinler, İ., Abacıoğlu, U., Dinçbaş, F.Ö., Turkan, S. ve S. Okkan, “Prognostic Factors for Nasopharyngeal Carcinoma (NPC): An Analysis of 309 Patients”, 19th ESTRO Annual Meeting, İstanbul, Radiother. Oncol., Vol. 56 (Suppl. 1), S160, Elsevier, Amsterdam, 2000.

10.Abacıoğlu, U., Şengöz, M., Atasoy, B. ve S. Turhal, “A Pilot Study of Low Dose Weekly Gemcitabine and Concurrent Radiation in Patients with Locally Advanced Pancreatic Cancer”, The Third Annual Global Oncology Young Investigator’s Meeting, Indianapolis, Abstract Book, Lilly Oncology, Indianapolis, 2001.

11.Çağlar, H., Abacıoğlu, U., Arıbal, E., Şengöz, M., Çetin, İ. ve B. Güllüoğlu, “Survival Comparison and Characteristics of Adjuvantly Irradiated Breast Cancer Patients Diagnosed with Lump in Breast or Screening Mammogram”, 1st Congress of the World Society for Breast Health, İstanbul, The Breast Journal, Vol. 7 (Suppl. to no. 5), 41-42, Blackwell Science, Oxford, 2001.

12.Şengöz, M., Çağlar, H., Abacıoğlu, U., Atasoy, B., Turhal, S. ve B. Güllüoğlu, “Patient Characteristics and Treatment Results of Postoperatively Irradiated Breast Cancer Patients”, 1st Congress of the World Society for Breast Health, İstanbul, The Breast Journal, Vol. 7 (Suppl. to no. 5), 42, Blackwell Science, Oxford, 2001.

13.Çağlar, H., Şengöz, M., Abacıoğlu, U. ve N. Kodallı, “The Early Treatment of Radiation Pneumonitis in Patients After Adjuvant Radiotherapy for Breast Cancer”, ECCO 11 - The European Cancer Conference, Lisbon, European Journal of Cancer, Vol. 37 (Suppl. 6), S184-185, Pergamon, Oxford, 2001.

14.Berrak, S.G., Türkkan, E., Canpolat, C., İskit, S., Dağlı, T. ve U. Abacıoğlu, “Childhood Refractory Non-Hodgkin Lymphoma Successfully Treated with Taxol” The 2nd European Congress of Paediatric Surgical Oncology, Selanik, Abstract Book, 47, 2001.

15.Peker, S., Kılıç, T., Abacıoğlu, U., Şengöz, M. ve M.N. Pamir, “Gamma Knife Radiosurgery for Trigeminal Schwannomas”, IVth Intenational Congress on Cerebral Venous System and IVth International Congress on the Meningiomas combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, İstanbul, Abstract Book, 80, 2002.

16.Çağlar, H., Abacıoğlu, U., Turhal, S. ve M. Şengöz, “Gemcitabine (GEMZAR) as a Radiosensitizer in Stage III Non Small Cell Lung Cancer”, The Fourth Annual Global Oncology Young Investigator’s Meeting, Indianapolis, Abstract Book, Lilly Oncology, Indianapolis, 2002.

17.Atalay, G., Gümüş, M., Aliustaoğlu, M., Abacıoğlu, U., Şengöz, M., Güllüoğlu, B. ve S. Turhal, “Outcome of Turkish Breast Cancer Patients Who Received Epirubicin-Based Adjuvant Chemotherapy”, 27th ESMO Congress, Nice, Annals of Oncology, Vol. 13 (Suppl. 5), 44, Kluwer, Dordrecht, 2002.

18.Aliustaoglu M., Gumus M., Atalay G., Sengoz M., Abacioglu U., Karamanoglu A. ve NS Turhal, “The Survival Characteristics of the Stage IIIB and IV Non Small Cell Lung Cancer Patients in Marmara University Hospital in Istanbul, Turkey”, Twelfth International Congress on Anti-Cancer Treatment, Proceeding Book, 124, 2002.

19.Atasoy, B.M., Peker, S., Abacioglu, U., Kilic, T., Sengoz, M. ve N. Pamir, “The Outcomes of Patients with Trigeminal Schwannoma after Stereotactic Radiosurgery”, 2nd ESTRO Meeting on Radiotherapy for Non-Malignant Diseases, Nice, Radiotherapy & Oncology. Vol 71 (Suppl. 1): S33, 2004.

20.Cabuk, D., Yumuk, P.F., Abacioglu, U., Demir, G., Dane, F., Gumus, M., Ozguroglu, M., Ekenel, M., Basaran, G. ve N.S. Turhal, “Is The Incidence of Anal Canal Cancers Differ in Moslem Societies?” Proceedings ASCO, 370, New Orleans, 2004.

21.Abacioglu, U., Yumuk, P.F., Caglar, H., Sengoz, M. ve N.S. Turhal, “Results of concurrent chemoradiotherapy (CRT) with low dose weekly gemcitabine (G) in stage III non-small cell lung cancer (NSCLC)”, Proceedings ASCO, 692, New Orleans, 2004.

22.Abacioglu U, Sengoz M, Tezcanli E, Akpulat S, Peker S, Sav A, “Prognostic significance of MIB-1 labeling indices for oligodendroglial tumors”, Proceedings ASCO, 122s, Orlando, 2005.

23.Abacioglu U, Gucluer B, Cetin I, Akgun Z, Tezcanli E, Sengoz M, Sav A, “Ki-67 proliferation index as a prognostic factor in Glioblastoma Multiforme”, Perspectives in Central Nervous System Malignancies, 166, Prag, 2005.

24.Abacioglu U, Gucluer B, Cetin I, Akgun Z, Tezcanli E, Sengoz M, Sav A, “Prognostic effect of Ki-67 proliferation index in Glioblastoma Multiforme”, XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, Istanbul, Turkey, Abstract Book, 256, 2005.

25.Abacioglu U, Sengoz M, Tezcanli E, Akpulat S, Peker S, Sav A, Pamir N. Treatment results of oligodendroglial tumors and prognostic significance of MIB-1 labeling indices. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, Istanbul, Turkey, Abstract Book, 257, 2005.

26.Igdem S, Abacioglu U, Cetin I, Alco G, Akgun Z, Sengöz M, Turkan S, Okkan S. Impact of percent positive biopsies on biochemical outcome in prostate cancer patients treated with external beam radiotherapy with or without androgen deprivation. ECCO 13 - The European Cancer Conference, Paris, European Journal of Cancer Supplements, Vol. 3 (No. 2), 233, 2005.

27.D.C. Weber, R.C. Miller, S. Villà, P. Hanssens, P. Castadot, P. Varlet, U. Abacioglu, S. Igdem, E. Szutowicz, B. Baumert. Cerebellar gliobastoma multiforme in adults: a rare cancer network study on 31 patients. ECCO 13 - The European Cancer Conference, Paris, European Journal of Cancer Supplements Vol. 3, (No. 2), 137, 2005.

28.Peker S, Atasoy BM, Sengoz M, Abacioglu U, Kilic T, Pamir N, Stereotactic radiosurgery after external radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma. 7th International Stereotactic Radiosurgery Society Congress, Brussels, Abstract Book, 195, 2005.

29.Ozyar E, Selek U, Laskar S, Uzel O, Anacak Y, Ben-Arush M, Polychronopoulou S, Akman F, Wolden S, Sarihan S, Miller R, Ozsahin M, Abacioglu U, Martin M, Caloglu M, Scandolaro L, Zielinska ES, Atahan IL. Treatment results of 165 pediatric patients with non-metastatic nasopharyngeal carcinoma: A Rare Cancer Network study. SIOP XXXVII Annual Conference, Vancouver, Canada, Pediatric Blood & Cancer, Vol. 45 (4, suppl.) 388-9, 2005.

30.B.M. Atasoy, U. Abacioglu, S. Peker, T. Kilic, M. Sengoz, N. Pamir. Gamma knife stereotactic radiosurgery for nasopharyngeal carcinoma. ECCO 13 - The European Cancer Conference, Paris, European Journal of Cancer Supplements Vol. 3, (No. 2), 411, 2005.

31.Abacioglu U, Gucluer B, Cetin I, Akgun Z, Tezcanli E, Sengoz M, Sav A. Ki-67 Proliferation Index as a Marker for Clinical Radioresponse in Glioblastoma Multiforme. Int J Radiat Oncol Biol Phys Vol. 63 (Suppl. 2), S258, 2005.

32.B. M. Atasoy, U. Abacioglu, Z. Ozgen, F. Dane, F. Yumuk, Z. Akgun, S. Ozden, A. Mayadagli, S. Turhal, M. Sengoz. Tolerability assessment of urasil-tegafur (UFT)/folinic acid (FA) as concurrent chemoradiation (CRT) in adjuvant rectal cancer treatment. Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006: 13559.

33.F. Dane, M. Gumus, S. Iyikesici, F. Yumuk, G. Basaran, B. Atasoy, U. Abacioglu, D. Cabuk, M. Teomete, S. Turhal. Outcome of rectal carcinoma patients receiving adjuvant chemoradiotherapy in Marmara University Hospital. Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 24, No. 18S (June 20 Supplement), 2006: 13584.

34.Peker S, Atasoy BM, Abacioglu U, Kilic T, Sengoz M, Pamir N. Gamma Knife Radiosurgery for Uveal Melanoma. 13th International Meeting of the Leksell Gamma Knife Society. Proceedings, p.220, PS-OP01, 2006.

35.Atasoy BM, Sen M, Coyle C, Ash D, Nicolaides A, Ong TK, Woodhead J, Coatesworth A, Sari M, Abacioglu U, Sehitoglu MA. Head & neck cancer (HNC) distribution differs between west and east Europe: Comparison between Cookridge (Leeds) and Marmara (Istanbul). 3rd World Congress of International Federation of Head & Neck Oncologic Societies, Prag, Otorinolaryngologie A Foniatrie Supplementum 1 Vol. 55, 202, 2006.

36.Atasoy BM,  Abacioglu U, Ozgen Z, Dane F, Yumuk F, Akgun Z, Ozden S, Mayadagli A, Turhal S, Sengoz M. Concomitant administration of urasil-tegafur (UFT) and folinic acid (FA) during irradiation for locally advanced rectal cancer: Tolerability assessment. 6th Congress of Balkan Union of Oncology, Sofia, Bulgaria,  Proceedings, OP80, 2006: 58.

37.Dane F, Gumus M, Iyikesici S, Yumuk PF, Basaran G, Ozturk A, Atasoy BM, Abacioglu U, Cabuk D, Teomete M, Turhal S. Outcome of rectal carcinoma patients receiving adjuvant chemoradiotherapy. 6th Congress of Balkan Union of Oncology, Sofia, Bulgaria,  Proceedings, PP93, 2006: 61.

38.Igdem S, Abacioglu U. Impact of percent positive biopsies on biochemical outcome in prostate cancer patients treated with external beam radiotherapy with or without androgen deprivation. ASCO Prostate Cancer Symposium, 168, 2006.

39.Feldman-Stewart D, Capirci C, Brennenstuhl S, Abacioglu U, Gawkowska-Suwinska M, Heyda A, Igdem S, Macias V, Moynihan C, Parker C, Pijls-Johannesma M, Van Gils F, Wördehoff H. Decision making needs of early-stage prostate cancer patients: A comparison of seven European countries and Canada. The 28th Annual Meeting of the Society for Medical Decision Making, Boston, 2006.

40.Atasoy BM, Abacioglu U, Ozgen Z, Dane F, Yumuk FP, Akgun Z, Ozden S, Mayadagli A, Turhal NS, Sengoz M. Concurrent administration of urasil-tegafur and folinic acid with radiation for locally advanced rectum cancer: tolerability and quality of life assessments. 25th ESTRO Annual Meeting, Leipzig, Radiother Oncol, Vol. 81 (Suppl. 1), S234, 2006.

41.Abacioglu MU, Akgun Z, Caglar H. Factors affecting brain metastases development in stage III non small cell lung cancer patients treated with def initive treatment. 25th ESTRO Annual Meeting, Leipzig, Radiother Oncol, Vol. 81 (Suppl. 1), S388, 2006.

42.Capirci C, Feldman-Stewart D, Abacioglu U, Gawkowska-Suwinska M, van Gills F, Heyda A, Igdem S, Macias V, Moynehan C, Pijls-Johannesma M, Wördehoff H. Information needs of early-stage prostate cancer patients: A comparison of seven European countries and Canada. 25th ESTRO Annual Meeting, Leipzig, Radiother Oncol, Vol. 81 (Suppl. 1), S430, 2006.

43.Atasoy BM, Abacioglu U, Ozgen Z, Dane F, Yumuk FP, Akgun Z, Ozden S, Mayadagli A, Turhal NS, Sengoz M. Adjuvant concomitant administration of urasil-tegafur (UFT) and folinic acid (FA) during irradiation for locally advanced rectum cancer: tolerability assessment. 31st ESMO Congress, İstanbul, Ann Oncol, Vol. 17 (Suppl. 9), ix134, 2006.

44.Teomete M, Yumuk PF, İyikesici MS, Dane F, Basaran G, Cabuk D, Caglar HB, Abacioglu U, Turhal NS. Outcome of patients with stage III and IV non-small cell lung cancer in Marmara University Hospital, İstanbul, Turkey. 31st ESMO Congress, İstanbul, Ann Oncol, Vol. 17 (Suppl. 9), ix225-6, 2006.

45.Atasoy B, Dane F, Ozen Z, Akgun Z, Yumuk F, Abacioglu U. Assessment of toxicity and the factors limiting concomitant radiochemotherapy in squamous cell carcinoma of head and neck (HNSCC). International Meeting on Innovative Approaches in Head and Neck Oncology, Barcelona, Spain, Radiother Oncol, Vol. 82, Page S49, 2007.

46.Atalay Basaran G, Cabuk D, Dane F, Teomete M, Iyikesici S, Meltem E, Gulluoglu B, Kaya H, Abacıoglu U, Yumuk F, Turhal S. Clinical outcome of node-negative (NN) breast cancer (BC) patients. Journal of Clinical Oncology, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, No. 18S (June 20 Supplement), 2007: 11102.

47.Abacioglu U, Gucluer B, Cetin I, Akgun Z, Tezcanli E, Sengoz M, Sav A, Prognostic effect of Ki-67 proliferation index in Glioblastoma Multiforme. 21st European Congress of Pathology,  İstanbul, 2007.

48.Kilic T, Belirgen M, Peker S, Abacioglu U, Pamir MN. Volume Changes Following Gamma-Knife Radiosurgery Of Cavernous Sinus Meningiomas. 5th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology, İstanbul, Congress Book, 70, 2007.

49.Kılıç T, Toktaş Z, Abacıoğlu U, Pazarlı H, Peker S, Pamir MN. Gamma-Knife Stereotactic Radiosurgery: The treatment of choice for uveal melanomas. 5th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology, İstanbul, Congress Book, 124, 2007.

50.Sun HI, Genç A, Abacıoğlu U, Kılıç T, Pamir N. Gamma Knife Treatment of Glomus Jugulare Tumors. 5th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology, İstanbul, Congress Book, 126, 2007.

51.Nguyen TD, Azria D, Brochon D, Poortmans P, Miller R, Scandolaro L, Majewski W, Abacioglu U, Moretti L, Villa S. Radiothérapie à visée curative dans les adénocarcinomes de prostate localisés survenant après 80 ans. Une étude du Rare Cancer Network. 18ème Congrès national de la Sociètè Française de Radiothérapie Oncologique, Cancer/Radiothérapie, Volume 11, Issues 6-7, 414, 2007.

52.Atasoy BM, Deniz M, Dane F, Turan P, Ercan F, Ozen Z, Akgun Z, Abacioglu U.  The Protective Effect of Immunonutrition on Intestinal Mucosa in Concurrent Irradiation and Fluoroprymidine Administration: Experimental Study In Rats. Focus on Microscopy 2007, Valencia, 2007.

53. Ozen Z, Caglar H, Akgun A, Abacioglu U. Three dimensinal non coplanar irradiation for right hemitorasic tumors of operated malignant mesothelioma. 9th Biennial Meeting on Physics and Radiation Technology for Clinical Radiotherapy, Barcelona. Radiother Oncol, Vol. 84 (Suppl. 1), S275, 2007.

54.Demir A, Tanıdır Y, Abacıoğlu U, Atasoy BM, Fındık A, Bozkurt S, Polat S, Turkeri L. The investigation of the alterations that occurs on sperm parameters after testicular irradiation and the hormonal treatment effect by TESE (testicular sperm extraction). Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, Türkiye, 19-20 October 2007, Number 154.

55.Yumuk PF, Teomete M, Dane F, Cabuk D, Caglar H, Abacioglu U, Basaran G, Turhal NS. Outcome of patients with stage III and IV non-small cell lung cancer in Marmara University Hospital, Istanbul, Turkey. 12 th. World Conference on Lung Cancer, Seoul, G.Kore, Journal of Thoracic Oncology, Volume 2, Number 8, Supplement 4, P2-323, August 2007.

56.Abacioglu U, Caglar HB, Yumuk F. Efficacy of Protracted Dose-Dense Temozolomide in Patients With Progressive High-Grade Glioma, Schering-Plough Temodal International Research Update Meeting,  Cenevre, 11-12 Nisan 2008.

57.Dane, F., Gumus, M., Yaman, E., Ozturk, M.A., Sevinc, A., Atasoy, B.M., Cabuk, D., Iyikesici, S., Yumuk, P.F., Basaran, G., Abacioglu, U., Teomete, M. ve N.S. Turhal, “Demographical Survival and Prognostic Features of Resected Rectal Cancer in Turkish Patients Population,” 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, İstanbul, Hepato-gastroenterology, Vol. 55, (Suppl. 1), OP70, A28, H.G.E. Update Medical Publishing, Greece, 2008.

58.Dane, F., Gumus, M., Ozturk, M.A., Cabuk, D., Atasoy, B.M., Yumuk, P.F., Basaran, G., Iyikesici, M.S., Teomete, M., Abacioglu, U. ve N.S. Turhal, “Clinical features and outcome of adjuvant chemoradiotherapy in Turkish rectal carcinoma patients: single institution experience,” 44th American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, J Clin Oncol, 26: 2008 (May 20 suppl; abstr 15103), Chicago, 2008.

59.Soffietti R, Kocher M, Colette S, Abacioglu MU, Villa S, Fauchon F, Baumert B, Fariselli L, Tzuk-Shina T, Muller RP. Whole-Brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgery of 1-3 brain metastases - Results of the EORTC 22952-26001 phase III study. The 3rd Quadrennial Meeting of the World Federation of Neuro-Oncology jointly with The 6th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO), Yokohama, Japonya,  Abstract Book, O099, 99, 11-14 May 2009.

60.Abacioglu U, Kefeli A, Akgun Z, Caglar H, Atasoy B, Yumuk F, Kilic T. Single center survival outcomes of 167 glioblastoma patients: before and after temozolomide. The 3rd Quadrennial Meeting of the World Federation of Neuro-Oncology jointly with The 6th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO), Yokohama, Japonya,  Abstract Book, P107, 167, 11-14 May 2009.

61.Mueller RP, Soffietti R, Abacioglu MU, Villa S, Fauchon F, Baumert BG, L. Fariselli, T. Tzuk-Shina, L. Collette, M. Kocher. Adjuvant whole-brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgical resection of 1-3 cerebral metastases: Results of the EORTC 22952-26001 study. 2009 ASCO Annual Meeting. J Clin Oncol 27:15s, 2009 (suppl; abstr 2008)

62.Abacioglu MU, Caglar HB, Yumuk PF, Akgun Z, Atasoy BM, Sengoz M. Efficacy of protracted dose-dense temozolomide (TMZ) in patients with progressive high-grade glioma. 2009 ASCO Annual Meeting. J Clin Oncol 27, 2009 (suppl; abstr e13018).

63.Akgun Z, Atasoy B, Ozen Z, Gulluoglu B, Abacioglu MU. Dosimetric analysis for thyroid disorders after radiotherapy to the neck. 2009 ASCO Annual Meeting. J Clin Oncol 27, 2009 (suppl; abstr e17025)

64.Igdem S, Abacioglu MU, Alço G, Ibrahimov R, Kefeli A, Çetin I, Turkan S, Okkan S. Postoperative radiotherapy for prostate cancer: Sooner or later? 2009 ASCO Annual Meeting. J Clin Oncol 27, 2009 (suppl; abstr e16157)

65.Soffietti R, Mueller RP, Abacioglu MU, Villa S, Fauchon F, Baumert BG, Fariselli L, Tzuk-Shina T, Collette L, Kocher M. Adjuvant whole brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgical resection of 1-3 cerebral metastases - results of the EORTC 22952-26001 study. ECCO Meeting. European Journal of Cancer Supplements, 7 (2), 494, 2009.

66.Kocher M, Mueller RP, Abacioglu MU, Villa S, Fauchon F, Baumert BG, Fariselli L, Tzuk-Shina T, Soffietti R. Adjuvant Whole Brain Radiotherapy vs. Observation after Radiosurgery or Surgical Resection of 1–3 Cerebral Metastases - Results of the EORTC 22952-26001 Study. Proceedings of the 51st Annual ASTRO Meeting. Int J Radiat Oncol Biol Phys Vol. 75 (Suppl. 3), S5, 2009.

67.Abacioglu M, Akgun Z, Ucuncu Kefeli A, Atasoy BM, Caglar HB. Effect of Time Interval between Surgical Resection and Radiotherapy on Survival of Patients with Glioblastoma. Proceedings of the 51st Annual ASTRO Meeting. Int J Radiat Oncol Biol Phys Vol. 75 (Suppl. 3), S229, 2009.

68.Uzel OE, Ozyar E, Pak Y, Abacioglu U, Altun M, Kaplan B, Dalmaz G, Esassolak M, Yavuz AA. The Evaluation of the Efficacy of Chemoradiotherapy(CRT) following Neo-adjuvant Treatment with Docetaxel(T)-Cisplatin(P) in Undifferentiated and Nonkeratinized Squamous Cell Carcinoma of the Nasopharynx - Phase IV Clinical Trial: A Turkish Oncology Group Study. Proceedings of the 51st Annual ASTRO Meeting. Int J Radiat Oncol Biol Phys Vol. 75 (Suppl. 3), S390, 2009.

69.Soffietti R, Mueller RP, Abacioglu MU, Villa S, Fauchon F, Baumert B, Fariselli L, Tzuk-Shina T, Collette L, Kocher M. Adjuvant whole brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgical resection of 1-3 cerebral metastases - results of the EORTC 22952-26001 study. 2009 Joint Meeting of SNO and AANS/CNS Section on Tumors. Neuro-Oncology. 11(5), 433, 2009.

70.Malmstrom A, Grønberg BH, Stupp R, Marosi C, Frappaz D, Schultz HP, Abacioglu MU, Kinhult S, Henriksson R. Glioblastoma (GBM) in elderly patients: A randomized phase III trial comparing survival in patients treated with 6-week radiotherapy (RT) versus hypofractionated RT over 2 weeks versus temozolomide single-agent chemotherapy (TMZ). 2010 ASCO Annual Meeting, J Clin Oncol 28:18s, 2010 (suppl; abstr LBA2002).

71.Soffietti R, Mueller RP, Abacioglu MU, Villa S, Fauchon F, Baumert B, Fariselli L, Tridello G, Kocher M, Bottomley A. Quality-of-life results of an EORTC phase III randomized trial of adjuvant whole-brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgical resection of one to three cerebral metastases of solid tumors. 2010 ASCO Annual Meeting, J Clin Oncol 28:15s, 2010 (suppl; abstr 9036).

72.Dirier A, Abacioglu MU, Okkan S, Pak Y, Yukselen Guney Y, Aksu G, Soyuer S, Oksuzoglu OB, Meydan AD, Zincircioglu SB, Turkish Oncology Group-CNS Working Party. Radiotherapy with or without temozolomide in elderly glioblastoma patients: Treatment results and prognostic factors. 2010 ASCO Annual Meeting. J Clin Oncol 28:15s, 2010 (suppl; abstr 2048).

73. Malmstrom A, Grønberg B, Stupp R, Marosi C, Frappaz D, Schultz HP, Abacioglu U, Henriksson R. Glioblastoma in elderly patients: Health-related quality of life (HRQOL) in a randomized trial comparing 6-weeks of radiotherapy (RT) vs hypofractionated RT over 2 weeks vs temozolomide chemotherapy (TMZ). 9th Meeting of the EANO, Neuro-Oncology, 12, iii18, 2010.

74.Dirier A, Abacioglu U, Okkan S, Pak Y, Yukselen Guney Y, Aksu G, Soyuer S, Oksuzoglu B, Meydan D, Zincircioglu B, Yumuk PF, Alco G, Keven E, Ucer AR. Radiotherapy with or without temozolomide in elderly glioblastoma patients: Performance or age as a surrogate? Society for Neuro-Oncology meeting, Toronto, Neuro Oncol:12 (suppl 4), iv42, 2010

75.Igdem S, Alco G, Oner Dincbas F, Abacioglu U, Kilic D, Yalman D, Elicin O, Ibrahimov R, Demirci S, Okkan S. Patient Reported Toxicity in Men Treated with 3D Conformal Techniques for Localized Prostate Cancer: A Turkish Oncology Group (TOG) Study. Proceedings of the 53rd Annual ASTRO Meeting. Int J Radiat Oncol Biol Phys Vol. 81 (Suppl. 1), S679-S680, 2011.

76.Tezcanli EK, Ucuncu A, Sarihan S, Aksu A, Eroglu C, Alco G, Kamer S, Ekenel M, Aytac Arslan S, Abacioglu U. Does the Timing of Radiotherapy Impact Survival of Glioblastoma Multiforme Patients? Proceedings of the 53rd Annual ASTRO Meeting. Int J Radiat Oncol Biol Phys Vol. 81 (Suppl. 1), S276-S277, 2011.

77.Dane F, Atasoy BM, Akgun Z, Yumuk F, Cabuk D, Teomete M, Basaran G, Turhal S, Abacioglu U. Docetaxel, cisplatin, and 5-fluorouracil-based induction chemotherapy followed by concurrent chemoradiotherapy with cisplatin in locally advanced stage III and IV nasopharyngeal cancer. 2012 ASCO Annual Meeting. J Clin Oncol 30 (suppl; abstr e16015), 2012.

78.Tezcanli E, Ucuncu A, Sarihan S, Okkan S, Ozseker N, Aksu G, Dirier A, Akman F, Zincircioglu B, Abacioglu U. Prognostic significance of ki-67 proliferation index in glioblastoma patients. ESTRO meeting, Radiother Oncol: 103 (Suppl 1), S409, 2012.

79.Unal S, Ozen Z, Gunhan B, Gurdalli S, Arifoglu A, Abacioglu U. Comparison of jaw tracking in volumetric arc radiotherapy for head-and-neck cancer in flattening filter free. ESTRO meeting, Radiother Oncol: 103 (Suppl 1), S583, 2012.

80.Abacioglu M, Unal S, Ozen Z, Gunhan B, Gurdalli S, Arifoglu A. Head and Neck IMRT With or Without Flattening Filter: A Dosimetric Comparison. Proceedings of the 54th Annual ASTRO Meeting. Int J Radiat Oncol Biol Phys Vol. 84 (Suppl. 1), S872-S873, 2012.

81.Abacioglu M, Ozen Z, Hancilar N, Arifoglu A, Gunhan B, Ibrahimov R, Gurdalli S. Comparison of Target Volume and Organ at Risk Doses With Multi-channel Versus Single Channel Cylinder for Vaginal Brachytherapy. Proceedings of the 56th Annual ASTRO Meeting. Int J Radiat Oncol Biol Phys Vol. 90 (Suppl. 1), S496, 2014.

82.Zilli T, Tsvang L, Symon Z, Abacıoğlu U, Bruynzeel A, Rouzaud M, Dubouloz A, Pampallona S, Oliveira A, Minn H, Ozen Z, Perez-Moreno J, Sanchez Saugar E, Jorcano S, Escude L, Miralbell R. Urethra-Sparing Stereotactic Body Radiation Therapy for Localized Prostate Cancer: Dosimetric Results From a Prospective Multicenter Randomized Phase 2 Trial. Proceedings of the 56th Annual ASTRO Meeting. Int J Radiat Oncol Biol Phys Vol. 90 (Suppl. 1), S900, 2014.

83. Abacioglu U, Ozen Z, Arifoglu A, Ibrahimov R, Gunhan B, Kayalilar N, Gurdalli S. Stereotactic radiosurgery for brain metastases: Outcomes with fractionation in larger tumors. EORTC EANO ESMO Conference 2015, Trends in CNS Malignancies, İstanbul, 27 Mart 2015, Programme book, 93-94.

84.Zilli T, Bruynzeel A, Minn H, Sánchez-Saugar E, Oliveira A, Bral S, Jorcano S, Abacioglu U, Symon Z, Miralbell R. Short vs protracted urethra-sparing prostate SBRT: feasibility and early toxicity from a randomized phase II trial. 3rd ESTRO Forum. Radiother Oncol: 115 (Suppl 1), PO-0721, S356, 2015.

85.Abacioglu MU, Ozen Z, Arifoglu A, Ibrahimov R, Gunhan B, Kayalilar N, Gurdalli S. Outcomes of fSRT compared to SRS for brain metastases by using volumetric surrogates for fractionation. 3rd ESTRO Forum. Radiother Oncol: 115 (Suppl 1), PO-0802, S402, 2015.

86.Kayalilar N, Ozen Z, Gunhan B, Karakose F, Yakar Ilbak K, Sertel H, Ibrahimov R, Arifoglu A, Gurdalli S, Abacioglu MU. Comparison of different techniques in lung SABR using VMAT with deep inspiration breath hold. ESTRO 35. Radiother Oncol: 119 (Suppl 1), EP-1677, S783, 2016.

87.Ozen Z, Kayalılar N, Arifoglu A, Günhan B, Ibrahimov R, Karaköse F, Gurdalli S, Abacıoglu MU. Assessment of Uterine Fundus Coverage with IGRT using daily CBCT in cervical cancer ESTRO 35. Radiother Oncol: 119 (Suppl 1), EP-1790, S838, 2016.

Uluslararası Davetli Konuşmacı ve Oturum Başkanlıkları                                                                         

1.    “Grade 3 Gliomas - Case Discussion”, State of the Art and Advances in the Management of High Grade Gliomas, Torino, İtalya, 15 Kasım 2008.

2.    “Radiosurgery of Brain Tumors”, 4. Bulgarian Association of Neurooncology Meeting, Varna, Bulgaristan, 8 Mayıs 2010.

3.    “Neurooncology across countries: Turkey”, 9th Meeting of the European Association of NeuroOncology, Maastricht, Hollanda, 19 Eylül 2010.

4.    “Glioblastoma in the Elderly”, State of the Art and Advances in the Management of High Grade Gliomas, Torino, İtalya, 27 Kasım 2010.

5.    “Overview of New Radiotherapy Techniques in TrueBeam”, Bükreş, Romanya, 25 Ekim 2011.

6.    “Pancreatic Cancer: Multimodality Management”, 1st International Gastointestinal Oncology Conference, Antalya, 25-27 Kasım 2011.

7.    “RapidArc IMRT and Radiosurgery in TrueBeam: Clinical Results”, Tiflis, Gürcistan, 17 Şubat 2012.

8.    “Efficient and Effective Treatment of Multiple Brain Metastases”, National Radiation Oncology Meeting Brainlab Symposium, 21 Nisan 2012.

9.     “RapidArc Radiosurgery for Intracranial and CNS Indications”, Advanced TrueBeam Clinics, ESTRO 31 Meeting, Barcelona, İspanya, 11 Mayıs 2012.

10. “Elderly GBM Case Study”, 2012 Current Trends in the Management of Malignant Gliomas: Translating Progress into Practice, Moscow, Russia, 19 Mayıs 2012.

11. Plenary session: Optimizing Local Non-surgical Treatment in Glioma, Oturum başkanlığı. EANO 10th Meeting, Marsilya, 8 Eylül 2012.

12.Oturum başkanlığı. 2nd International Gastointestinal Oncology Conference, İstanbul, 14-16 Aralık 2012.

13. “Brain Tumours and Radiotherapy”, Advances in Radiotherapy, St James’ Institute of Oncology and Cerrahpaşa Medical Faculty Joint Meeting, İstanbul, 9 Mart 2013.

14. “SRS using RapidArc Radiosurgery”, International Oncology Summit @ESTRO Forum, Cenevre, İsviçre, 19 Nisan 2013.

15. “Recent Developments in the Treatment Of Malignant Gliomas”, 3rd WFNS Training Course in Ukraine, Odessa, Ukrayna, 25 Nisan 2013.

16. “Stereotactic Radiosurgery For Pituitary Adenomas (Acromegaly)”, İstanbul, 30 Mayıs 2013

17.“SRS and SBRT using RapidArc in TrueBeam“, Guild of Bulgarian Radiotherapists 12th Annual Meeting, Obsor, Bulgaristan, 1 Haziran 2013.

18.“Image-Guided Radiotherapy and Medical Treatment“, ESUR Prostate MRI Course in 20th European on Urogenital Radiology, İstanbul, 18 Eylül 2013.

19.“Maximizing Efficiency with Novalis Radiosurgery for Brain Metastases”, 2. Turkish Novalis Radiosurgery Symposium, İstanbul, 7 Ekim 2013.

20.“New Paradigms in Radiotherapy for Malignant Gliomas“, Spanish Multidisciplinary Neurooncology Symposium, Pamplona, İspanya, 10 Ekim 2013.

21. “Stereotactic Radiosurgery and/or WBRT in the Treatment of 1-3 Brain Metastases “, VI. Evidence Based Multidisciplinary Neurooncology Symposium, İstanbul, 2 Kasım 2013.

22.“Advances in Radiotherapy and Radiosurgery for CNS Indications“, Neurology and Neurosurgery Hospital, Kişinev, Moldova, 13 Aralık 2013.

23.“Advances in Radiation Oncology“, Medpark Hospital, Kişinev, Moldova, 13 Aralık 2013.

24.“Advances in Radiation Oncology“, Oncological Institute, Kişinev, Moldova, 14 Aralık 2013.

25. “Radyasyon Onkolojisinde Yenilikler“, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan, 5 Mart 2014.

26. “Reirradiation in High Grade Gliomas Using Advanced Radiotherapy Techniques”, Advances in Radiotherapy 2, İzmir, 8 Mart 2014.

27. “Novel Technological Developments in Radiation Oncology & Clinical Results”, Pristina, Kosova, 17 Mayıs 2014.

28.“Modern Radiotherapeutic Management of Colorectal Cancers” Congresul National de Chirurgie, Sinaia, Romanya, 22 Mayıs 2014.

29.“RapidArc Radiosurgery for Intracranial and CNS Tumors, Indications”, Current Status and Perspectives of Radiation Oncology, Baku, Azerbaycan, 14 Haziran 2014.

30.“Hypofractionation Benefits for Stereotactic Radiosurgery Treatments in Patients with Large Brain Metastases”, Novalis Circle Symposium at ASTRO 2014, San Francisco, ABD, 14 Eylül 2014.

31.“Contouring in Lung Cancer”, Neolife Bucharest Contouring Workshop, Bükreş, Romanya, 27 Eylül 2014.

32.“Contouring in CNS Tumours”, Neolife Bucharest Contouring Workshop, Bükreş, Romanya, 27 Eylül 2014.

33.“Plenary Session: Advances in Brain Metastases”, Oturum Başkanlığı. EANO 11th Meeting, Torino, İtalya, 10 Ekim 2014.

34. “Fractionated Stereotactic Radiosurgery for Large Brain Metastases”, Romanian Society of Medical Oncology and Radiotherapy, Sinaia, Romanya, 24 Ekim 2014.

35. “Neoadjuvant Treatment in Rectal Cancer”, Albanian Medico-Oncologic Society International Scientific Conference on Colorectal Cancer, Tirana, Arnavutluk, 15 Kasım 2014.

36.“Hypofractionated Stereotactic Radiotherapy for Oligometastases in the Brain”, Clinical and Dosimetric Aspects of Hypofractionation, Anadolu Medical Center, Gebze, 22 Kasım 2014.

37.“Re-irradiation in Glioblastoma”, Oturum başkanlığı, EORTC EANO ESMO Conference 2015, Trends in CNS Malignancies, İstanbul, 27 Mart 2015.

38.“Is Surgical Cavity Irradiation Necessary for Resected Brain Metastases? Speaker in Favour”, EORTC EANO ESMO Conference 2015, Trends in CNS Malignancies, İstanbul, 28 Mart 2015.

39.“The Emerging Role of Stereotactic Radiosurgery”, Stereotactic Radiosurgery Developments in the Treatment of Brain Metastases, Novalis Circle Symposium in 3rd ESTRO Forum, Barcelona, 25 April 2015.

40.“Clinical Implementation of RapidArc-Focus on SRS and SABR”, 4th AROME Radiobiology Course and Innovations: From biology to clinical practice of hypofractionation and stereotactic radiotherapy, İstanbul, 5 June 2015.

41.“Current Status of Stereotactic Radiosurgery in Brain Metastases”, Summer School in Oncology: State of the Art News & Challenging Topics, Bükreş, Romanya, 17 Haziran 2015.

42.“Role of Radiotherapy in Gliomas”, Summer School in Oncology: State of the Art News & Challenging Topics, Bükreş, Romanya, 17 Haziran 2015.

43.“The Evolving Role of Radiation Treatment in Prostate Cancer”, ROMURO 2015, Romanian National Urology Congress, Bükreş, Romanya, 18 Haziran 2015.

44.“Contemporary Role of Radiotherapy in the Management of Breast Cancer”, IIIrd International Conference of the Romanian Society of Breast Surgery and Oncology, Bükreş, Romanya, 10 Ekim 2015.

45."The Increasing Role Of SRS In The Management Of Brain Metastases" Chinese Society of Radiation Oncology Congress, Chengdu, Çin, 30 Ekim 2015.

46."How can we irradiate SCLC", 4th Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum, İstanbul, 28 Kasım 2015.

47.“Hypofractionation Benefits for Stereotactic Radiosurgery Treatments in Patients with Large Brain Metastases”, Novalis Circle Sixth International Conference, Münih, Almanya, 19 Şubat 2016.

48.“Hypofractionated Stereotactic Radiosurgery in Patients with Large Brain Metastases”, Kosova Association of Oncology Conference, Priştina, Kosova, 15 Mart 2016.

49. “Hypo-fractionation Benefits for Stereotactic Radiosurgery Treatments in Patients with Large Brain Metastases”, SNOLA 2016 Update on Neurooncology, Rio de Janeiro, Brezilya, 26 Mart 2016.

50.“3-D Adaptive HDR Brachytherapy in Cervical And Endometrial Carcinoma”, Kosova Association of Oncology Conference, Priştina, Kosova, 3 Haziran 2016.

51.“Stereotactic Ablative Radiotherapy in Lung, Liver, Spine, Prostate, Kidney and Adrenal gland”, Kosova Association of Oncology Conference, Priştina, Kosova, 3 Haziran 2016.

52.“Integration of Stereotactic Radiotherapy in the treatment of Renal Cell Cancer”, ROMURO 2016, XXXII. Congress of National Urology Association of Romania, Bucharest, Romanya, 8 June 2016.

53.“Evolution of Radiotherapy in Turkey”, Constanta, Romanya, 10 Haziran 2016.

54.“Stereotactic Radiotherapy in Spine”, Updated Oncology 2016: State of the Art News & Challenging Topics, Summer School of Oncology, Fourth edition, Bucharest, Romanya, 14 Haziran 2016.

55.“CNS Case Discussion”, Updated Oncology 2016: State of the Art News & Challenging Topics, Summer School of Oncology, Fourth edition, Bucharest, Romanya, 14 Haziran 2016.

Ulusal Kongre (Sempozyum) Etkinlikleri

Özet Bildiri ve Poster Bildiri

1.    Öber, A., Beşe, N.Ş., İğdem, Ş., Abacıoğlu, U. ve S. Okkan, “Yumuşak Doku Radyasyon Hasarlarında Pentoxifyillin Tedavisi”, I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 9 (2), 1538, İzmir, 1994.

2.    Okkan, S., Hancılar, T., İğdem, Ş., Abacıoğlu, U., Beşe, N.Ş. ve A. Öber, “Meme Kanserindeki Kemik Metastazlarında Farklı İki Fraksiyonasyon Şemasının Ağrı Palyasyonu Üzerindeki Etkinliği”, I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 9 (2), 1538, İzmir, 1994.

3.    Abacıoğlu, U., Dinçbaş, F.Ö., İğdem, Ş., Koca, S. ve S. Okkan, “Soliter Plazmositomda Radyoterapi”,  XI. Ulusal Kanser Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 10 (2), 67, Antalya, 1995.

4.    Dinçbaş, F.Ö., Abacıoğlu, U., Koca, S., Turkan, S. ve S. Okkan, “17 Kordoma Olgusunda Radyoterapi Sonuçları”, XI. Ulusal Kanser Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 10 (2), 100, Antalya, 1995.

5.    Ghassamzadeh, K., Abacıoğlu, U., Uzel, Ö., Turkan, S. ve S. Okkan, “T3-T4 Larenks Kanserinde Primer Radyoterapi Sonuçları”, II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Kitapçığı, 98, Ürgüp, 1996.

6.    Okkan, S., Atkovar, G., Abacıoğlu, U., Şahinler, İ., Uzel, R. ve S. Koca, “Serviks Kanserinde Radikal Radyoterapi: Tedavi Sonuçları ve Prognostik Faktörler”, II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Kitapçığı, 107, Ürgüp, 1996.

7.    Atkovar, G., Şahinler, İ., Abacıoğlu, U., Altay, R., Okkan, S. ve R. Uzel “Evre I Endometrium Kanserinde Postoperatif Radyoterapi Sonuçları ve Prognostik Faktörler”, II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Kitapçığı, 111, Ürgüp, 1996.

8.    Dinçbaş, F.Ö., Şenses, K., Şahinler, İ., Uygun, N., Abacıoğlu, U. ve S. Koca, “Böbrek Tümörlerinde Postoperatif Radyoterapi Sonuçları ve Prognostik Faktörler”, II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Kitapçığı, 191, Ürgüp, 1996.

9.    Şengöz, M., Abacıoğlu, U., Atasoy, B., Turkan, S., Hiçdönmez, T. ve N. Pamir, “Gamma-Knife ile Stereotaktik Radiosurgery Yapılan Hastaların Dağılımı ve Özellikleri”, III. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 13 (3), 107, İstanbul, 1998.

10.Şengöz, M., Abacıoğlu, U., Baltalarlı, B., Atasoy, B. ve S. Turkan. “Prostat Kanserinde Radyoterapi: Erken Toksisite Sonuçları”, III. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 13 (3), 113, İstanbul, 1998.

11.Şengöz, M., Abacıoğlu, U., Atasoy, B., Çağlar, H., Çetin, İ., Pamir, N. ve S. Turkan, “Yüksek Gradeli Gliomalarda Radyoterapi Sonuçları ve Prognostik Faktörler”, XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 24, Antalya, 1999.

12.Atasoy, B., Abacıoğlu, U., Çağlar, H., Çetin, İ. ve M. Şengöz, “Beyin Metastazlarının Tedavisinde Palyatif Kranyal Radyoterapi Sonuçları”, IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 113, Bursa, 2000.

13.Baltalarlı, B., Şengöz, M., Çetin, İ., Abacıoğlu, U., Şenkesen, Ö., İşbakan, Z., Atasoy, B., “Definitif Radyoterapi Uygulanan Lokalize Prostat Kanserli Olgularda Biyokimyasal Nükssüz Sağkalım”, 6. Ege Onkoloji Günleri – Ürogenital Kanserler Sempozyumu, Özet Kitapçığı, İzmir, 2001.

14.Atasoy, B., Şengöz, M. ve U. Abacıoğlu, “Pankreas Kanserinde Primer Radyoterapi Sonuçlarımız”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 50, İstanbul, 2001.

15.Abacıoğlu, U., Şengöz, M., Çağlar, H., Gümüş, M., Atalay, G. ve S. Turhal, “Rektum ve Rektosigmoid Kanserlerinde Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçları”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 64, İstanbul, 2001.

16.Çağlar, H., Şengöz, M., Abacıoğlu, U. ve N. Kodallı, “Adjuvan Radyoterapi Uygulanan Meme Kanseri Olgularında Gelişen Radyasyon Pnömonisinin Erken Tedavisi”, XIV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 88, İstanbul, 2001.

17.Şengöz, M., Çağlar, H., Abacıoğlu, U., Atasoy, B., Turhal, S. ve B. Güllüoğlu, “Postoperatif Radyoterapi Uygulanan Meme Kanserli Hastalarımızın Özellikleri ve Tedavi Sonuçları”, VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Hastalıkları Dergisi, Cilt 8 (3), 32, İstanbul, 2001.

18.Çağlar, H., Abacıoğlu, U., Arıbal, E., Şengöz, M., Çetin, İ. ve B. Güllüoğlu, “Memede Kitle veya Tarama Mamografisi ile Tanı Konulan Radyoterapi Uygulanmış Meme Kanserli Hastaların Dağılımı ve Sağkalım Karşılaştırması”, VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Hastalıkları Dergisi, Cilt 8 (3), 32, İstanbul, 2001.

19.Abacıoğlu, U., Sahlepçi, T., Şengöz, M. ve S. Turhal, “Akciğer Dışı Küçük Hücreli Kanserler: Multidisipliner Tedavi Sonuçları”, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”, Özet Kitapçığı, 113, İstanbul, 2001.

20.Çağlar, H., Abacıoğlu, U., Turhal, S. ve M. Şengöz, “Evre III Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Radyoterapi ile Eşzamanlı Gemsitabinin Radyoduyarlılaştırıcı Olarak Kullanılması”, V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitapçığı, 214, Kuşadası, 2002.

21.Çetin, İ., Abacıoğlu, U. ve M. Şengöz, “Prostat Kanserli Hastalarda Primer Radyoterapi Sonrası Takiplerde PSA Sıçramaları”, V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitapçığı, 221, Kuşadası, 2002.

22.Bakan, Y., Şeref, N., Ateş, E., Hamza, B., Abacıoğlu, U. ve M. Şengöz, “Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesinin EORTC QLQ-C30 ile Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitapçığı, 262, Kuşadası, 2002.

23.Peker, S., Abacıoğlu, U., Kılıç, T., Şengöz, M. ve M.N. Pamir, “Gamma-Knife Radyocerrahisi Uygulanan 84 Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Olgusunda Sağkalım Sonuçları”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 174, Kemer, 2003.

24.Peker, S., Abacıoğlu, U., Kılıç, T., Şengöz, M. ve M.N. Pamir, “Yüksek Gradeli Glial Tümörlerin Tedavisinde Gamma Knife Radyocerrahisinin Yeri”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 174-175, Kemer, 2003.

25.Peker, S., Kılıç, T., Abacıoğlu, U., Şengöz, M. ve M.N. Pamir, “Meningiom Tedavisinde Gamma Knife Radyocerrahisinin Yeri”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 175, Kemer, 2003.

26.Baltalarlı, B., Çetin, İ., Abacıoğlu, U. ve M. Şengöz, “Definitif Amaçlı Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanserli Olgularda Akut ve Kronik Toksisite”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 204, Kemer, 2003.

27.Dede, F., Erdil, T.Y., İnanır, S., Değer, M., Şengöz, M., Abacıoğlu, U., Turoğlu, H.T., ve C. Erzen, “Hastanemiz Radyasyon Güvenlik Komitesinin İşlevselliği”, XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Turkish Journal of Nuclear Medicine, Vol. 12, No. 1, Samsun, 2003.

28.Çetin, İ., Şengöz, M. ve U. Abacıoğlu, “Lokalize Prostat Kanserinin Primer Tedavisinde Konvansiyonel Eksternal Radyoterapi Ve Konformal Radyoterapi Tekniklerinin Akut Yan Etkiler Açısından Karşılaştırılması”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, SB1, Antalya, 2004.

29.Cengiz, M., Özyar, E., Esassolak, M., Altun, M., Akmansu, M., Şen, M., Uzel, Ö., Yavuz, A., Dalmaz, G., Uzal, C., Hiçsönmez, A., Sarıhan, S., Kaplan, B., Atasoy, B., Ulutin, C., Abacıoğlu, U., Demiral, A.N. ve M. Hayran, “Nazohayat: Nazofarinks Kanserli Hastalarda EORTC QLQ C30 ve H&N30 Modülü ile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Türk Onkoloji Grubu - Baş-Boyun Tümörleri Alt Grubu Çalışması”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, SB18, Antalya, 2004.

30.Abacıoğlu, U., Şengöz, M., Akpulat, S., Peker, S., Sav, A., Tezcanlı, E. ve N. Pamir, “Oligodendroglial Tümörlerde Tedavi Sonuçları ve MIB-1 Labeling Index’in Prognostik Değeri”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, SB24, Antalya, 2004.

31.Abacıoğlu, U., Odabaş, Ö.F., Tezcanlı, E., Çağlar, H., Yumuk, P.F., Şengöz, M. ve S. Turhal, “Kolorektal Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesini Değerlendirmede EORTC Kolorektal Kanser Modülü QLQ-CR38’in Türkçe Çevirisi ve Pilot-Test Çalışması, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P45, Antalya, 2004.

32.Çağlar, H., Abacıoğlu, U., Tezcanlı, E., Yumuk, F., Turhal, S. ve M. Şengöz, “Lokal İleri Evre Pankreas Kanserli Hastalarda Radyoterapi ve Eş Zamanlı Gemsitabin Tedavisinin Toksisite ve Sağkalım Sonuçları”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P48, Antalya, 2004.

33.Peker, S., Abacıoğlu, U., Sun, İ., Yüksel, M. ve M.N. Pamir, “Kraniotomi Sonrası Radyoterapi Zamanlamasının Serebral Doku Oksidan Hasarı Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P56, Antalya, 2004.

34.Peker, S., Abacıoğlu, U., Sun, İ., Yüksel, M. ve  M.N. Pamir, “Spinal Kord Radyasyon Hasarı Üzerine Magnezyum Sülfat Ve E Vitamininin Etkileri”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P65, Antalya, 2004.

35.Abacıoğlu, U., Şengöz, M., Pozantı, S., Bakan, Y. ve N. Şeref, “Radyoterapi Fraksiyon Süresine Etki Eden Faktörler ve Farklı İşyükü Modellerinin Kestirim Değerlendirmesi”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P111, Antalya, 2004.

36.Atasoy, B.M., Abacıoğlu, U., Şengöz, M., Yüksel, M. ve B.Ç. Yeğen, “Sıçanlarda Radyasyona Bağlı Akut Akciğer Hasarının Azaltılmasında Magnezyum Sülfatın ve E Vitamininin Etkisi”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P127, Antalya, 2004.

37.Atasoy, B.M., Abacıoğlu, U., Şengöz, M., Deniz, M., Güllüoğlu, M. ve B.Ç. Yeğen, “Sıçanlarda Radyasyona Bağlı Gelişen Akut İntestinal Mukoza Hasarının Azaltılmasında Granülosit Koloni Stimülan Faktörün (G-CSF) Etkisi”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P128, Antalya, 2004.

38.Çetin, İ., Bekiroğlu, N., Akgün, Z., Abacıoğlu, U. ve M. Şengöz, “Küçük Hücreli Akciğer Kanser Tanılı Hastaların Radyoterapi Sonrası Sağkalım Analizleri ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P192, Antalya, 2004.

39.Çetin, İ., Akgün, Z., Bekiroğlu, N., Abacıoğlu, U. ve M. Şengöz, “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanser Tanılı Hastaların Radyoterapi Sonrası Sağkalım Analizleri ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P193, Antalya, 2004.

40.Çetin, İ., Akgün, Z., Abacıoğlu, U. ve M. Şengöz, “Glioblastoma Multiforme Tanılı Hastalarda Tedavi Sonuçları ve Prognostik Faktörler”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P213, Antalya, 2004.

41.Abacıoğlu, U., Şengöz, M., Tezcanlı, E., Çağlar, H. ve P.F. Yumuk, “Yüksek Gradeli Nüks Gliomlarda Temozolomidin Tolerabilitesi ve Etkinliği”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P223, Antalya, 2004.

42.Sönmez, Ö., Çağlar, H., Demirkaya, P. Kaya, H., Akkiprikli, M., Düşünceli, F.,  Abacıoğlu, U., Güllüoğlu, B., Şengöz, M., Özer, A. ve A. Sav, “Meme Kanserinde p53 Geni 3. İntron Bölgesindeki 16 BP Duplikasyon Polimorfizm Sıklığı ve Prognozla İlişkisi”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P250, Antalya, 2004.

43.Çağlar, H., Abacıoğlu, U. ve M. Şengöz, “Meme Kanseri Nedeniyle Postoperatif Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Görülen Erken Dönem Yan Etkilerin Hastaya Ve Tedaviye Bağlı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P254, Antalya, 2004.

44.Çağlar, H., Abacıoğlu, U., Şengöz, M. ve H. Çamlıca, “Meme Kanseri Nedeniyle Postoperatif Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Görülen Erken Dönem Cilt ve Akciğer Toksisiteleri ile Tamoksifen Zamanlamasının Değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P255, Antalya, 2004.

45.Sönmez, Ö., Abacıoğlu, U., Akkiprik, M., Kaya, H., Demirkalem, P., Çağlar, H., Güllüoğlu, M.B., Sav, A. ve A. Özer, “Meme Kanserli Türk Kadınlarında p53 İntron 3-16bç Duplikasyon Polimorfizmi”, VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Bildiri Kitabı, 64-65, Antalya, 2004.

46.Solmaz Ö, Demirkalem P, Çağlar H, Kaya H, Akkiprik M, Düşünceli F, Abacıoğlu U, Güllüoğlu BM, Şengöz M, Sav A, Özer A. Türk toplumunda sağlıklı bireylerde ve meme kanseri olan hastalarda p53 geni polimorfizmi sıklığı: Polimorfizm varlığı sağkalımı etkiliyor mu? Ulusal Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, 69, Antalya, 26-30 Mayıs 2004.

47.Kaya H, Erbarut İ, Güllüoğlu B, Çağlar H, Abacıoğlu U, Özkan N, Arıbal E, “Memenin invaziv duktal karsinomlarında p53, ve c-erbB-2 onkogenlerinin ekspresyonunun östrojen-progesteron reseptörleri ve histopatolojik parametrelerle ilişkisi,” XVII Ulusal Patoloji Sempozyumu, 1-6 Ekim 2004, Gaziantep.

48.Demir A, Tanıdır Y, Abacıoğlu U, Atasoy BM, Özen Z, Fındık A, Bozkurt S, Polat S, Türkeri LN. Testiküler ışınlama sonrası sperm parametrelerindeki değişiklikler ve hormonal tedavinin fertilite üzerine etkisinin TESE (Testiküler sperm ekstraksiyonu) yöntemi ile incelenmesi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004, Antalya.

49.Yumuk PF, İyikesici S, Gümüş M, Aliustaoğlu M, Dane F, Başaran G, Ekenel M, Abacıoğlu U, Turhal NS. Kemoterapi verilen lokal ileri ve metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının sağkalım ve prognostik açıdan değerlendirilmesi. I. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi. Bildiri Özet Kitabı, 37, Antalya, 7-10 Ekim 2004.

50.Akgün Z, Çetin İ, Karaüç G, Çağlar H, Abacıoğlu U, Dane F, Yumuk F, Şengöz M, Turhal S, “Mide adenokarsinomlarında cerrahi rezeksiyon sonrasında adjuvant kemoradyoterapi sonuçlarımız”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 38, Antalya, 2005.

51.Çetin İ, Akgün Z, Abacıoğlu U, Şengöz M, Yumuk F, Turhal S, “Lokal ileri evre özefagus kanserli hastalarda primer kemoradyoterapi sonuçları”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 44, Antalya, 2005.

52.İğdem Ş, Abacıoğlu U, Çetin  İ, Alço G, Akgün Z, Şengöz M, Turkan S, Okkan S, “Eksternal radyoterapi uygulanan 334 prostat kanserli olguda pozitif biyopsi oranının biyokimyasal control üzerine etkisi”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 53, Antalya, 2005.

53.Çetin İ, Akgün Z, Çağlar H, Tezcanlı E, Abacıoğlu U, Şengöz M, Yumuk F, Turhal S, Türkeri L, “Mesane tümörlü hastaların kemoradyoterapi sonuçları”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 60-61, Antalya, 2005.

54.İyikesici MS, Yumuk PF, Dane F, Başaran G, Ekenel M, Abacıoğlu U, Şengöz M, Turhal NS, “Marmara Üniversitesi Hastanesindeki ever III ve IV küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların sonuçları”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 75, Antalya, 2005.

55.Atasoy BM, Tezcanlı E, Akgün Z, Peker S, Abacıoğlu U, Kılıç T, Şengöz M, Pamir N, “Eksternal radyoterapi sonrası stereotaktik radyocerrahi uygulanan nazofarenks tümörlü hastaların özellikleri”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 92-93, Antalya, 2005.

56.Atasoy BM, Abacıoğlu U, Öztürk Ö, Tecimer T, Şengöz M, “Hodgkin hastalığında nadir bir yerleşim: Nazofarenks”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 102, Antalya, 2005.

57.Abacıoğlu U, Güçlüer B, Çetin İ, Akgün Z, Tezcanlı E, Şengöz M, Sav A, “Glioblastoma Multiforme tanılı hastalarda Ki-67 proliferasyon indeksinin prognoza etkisi”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 104, Antalya, 2005.

58.Tezcanlı E, Abacıoğlu U, Çağlar H, Yumuk F, Şengöz M, “Yüksek gradeli nüks gliomlarda temozolomidin tolerabilitesi ve etkinliği”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 106, Antalya, 2005.

59.Atasoy BM, Abacıoğlu U, Şengöz M, “Radyoterapi hastası tedavi sırası bekleme listesine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimlerinin bakışı”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 167, Antalya, 2005.

60.Atasoy BM, Abacıoğlu U, Şengöz M, “Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoterapi kliniğindeki hastaların tedaviye başlama süreleri üzerine bir inceleme”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 171, Antalya, 2005.

61.Dane F, Gumus M, Iyikesici MS, Yumuk PF, Basaran G, Atasoy B, Abacıoğlu U, Turhal NS, “Adjuvan kemoradyoterapi verilen evre II/III rektum kanseri hastalarının sağkalım ve prognostik açıdan değerlendirilmesi”, Program ve Özet Kitabı. I. Tıbbi Onkoloji Kongresi, SB 45, Antalya, 2006.

62.Atasoy BM, Abacıoğlu U, Özgen Z, Dane F, Yumuk F, Mayadağlı A, Turhal S, Şengöz M. “Rektum kanserinin adjuvan tedavisinde radyoterapiyle eş zamanlı Tegafur-Urasil (UFT)/ Folinik Asit (FA) uygulaması: Tolerabilite değerlendirmesi”, I. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P 066, Antalya, 2006.

63.Atasoy BM, Abacıoğlu U, Özgen Z, Dane F, Yumuk F, Mayadağlı A, Turhal S, Şengöz M. Rektum kanserinin adjuvan tedavisinde radyoterapiyle eşzamanlı Tegafur-Urasil (UFT) / Folinik Asit uygulaması: Tolerabilite değerlendirmesi. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, S13, Fethiye, 2006.

64.Çetin İ, Akgün Z, Abacıoğlu U. Malign gliomalı hastalarda prognostik faktörlerin tespiti ve 4 farklı prognostik indeksle karşılaştırılması. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, S26, Fethiye, 2006.

65.Akgün Z, Çağlar H, Abacıoğlu U, Şengöz M. Küratif tedavi uygulanmış evre III küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında beyin metastazı oluşumunu etkileyen faktörler. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P7, Fethiye, 2006.

66.Atasoy BM, Şen M, Coyle C, Ash D, Williams D, Prestwich R, Sarı M, Abacıoğlu U. Farklı yerlerde baş boyun kanseri tanısı almış hastaların dağılım ve özelliklerinin karşılaştırılması: Yorkshire ve İstanbul. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P28, Fethiye, 2006.

67.Pamir MN.,  Kılıç T, Belirgen M, Abacıoğlu U,  Karabekiroğlu N. Hipofiz Adenomlarının  Gamma-Knife  Işın Cerrahisine  Hacimsel Yanıtı: 100 Hasta, En Az 3 Yıllık İzlem. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya,  28 Nisan – 02 Mayıs 2006.

68.Toktaş Z, Kılıç T, Abacıoğlu U, Pazarlı H, Demirci G. Uveal Melanomlarda Gamma-Knife Tedavisinin Yeri. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan – 02 Mayıs 2006.

69.Pamir MN, Kılıç T, Belirgen M, Abacıoğlu U, Karabekiroğlu N. Hipofiz  Adenomlarının Gamma-Knife Işın Cerrahisine Hacimsel Yanıtı: 100 Hasta, En Az 3 Yıllık İzlem. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği II. Bilimsel Kongresi, 16-19 Kasım 2006.

70.Çetin İA, Akgün Z, Yumuk PF, Dane F, Atasoy B, Abacıoğlu U. Primer serviks kanseri tanılı hastaların kemoradyoterapi sonuçları. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 88, Antalya, 2007.

71.Akgün Z, Atasoy B, Çetin İ, Dane F, Yumuk F, Abacıoğlu U. Radyoterapi ile eşzamanlı ve adjuvan temozolomid kullanılan glioblastoma multiforme tanılı hastalarda tedavi sonuçları. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 104, Antalya, 2007.

72.Atasoy BM, Deniz M, Dane F, Turan P, Ercan F, Özen Z, Akgün Z, Abacıoğlu U.  Radyasyonla eş zamanlı floroprimidin uygulanmış sıçanlarda arginin, omega-3, yağ asitleri ve RNA’dan zengin diyetle profilaktik beslenmenin gastrointestinal mukoza üzerine koruyucu etkisi. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 212, Antalya, 2007.

73.Akgün Z, Çağlar H, Atasoy BM, Çetin İ, Dane F, Abacıoğlu U. Evre III küratif tedavi uygulanmış küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında beyin metastazı oluşumunu etkileyen faktörler. 3. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, S12, Marmaris, 21-24 Haziran 2007.

74.Atasoy BM, Deniz M, Dane F, Turan P, Ercan F, Özen Z, Akgün Z, Abacıoğlu U.  Eş zamanlı radyasyon ve floroprimidin uygulanmış sıçanlarda Arginin, Omega -3- yağ asitleri ve RNA’dan zengin diyetle profilaktik beslenmenin mide mukozası üzerine koruyucu etkisi. 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, P-131B, Eskişehir, 2007.

75.Çetin İ, Tinay İ, Akgün Z, Abacıoğlu U, Sengöz M, Yumuk F, Türkeri L. Kasa invazif mesane kanseri tedavisinde mesane koruyucu tedavi olarak radyoterapi ile eş zamanlı gemcitabine kemoterapisi. 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, S11, Ankara, 28-29 Aralık 2007.

76.Dane F, Gümüş M, Öztürk MA, Atasoy BM, İyikesici S, Yumuk PF, Başaran G, Abacıoğlu U, Çabuk DÖ, Teomete M, Turhal NS. Rektum Kanseri Olgularının Klinik Özellikleri ve Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçları: Tek Merkez Tecrübesi. 2. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, P23, Antalya, 2008.

77.Dane F, Gümüş M, Yaman E, Öztürk MA, Sevinç A, Atasoy BM, Çabuk D,  İyikesici S, Yumuk PF, Başaran G, Abacıoğlu U, Teomete M, Turhal NS. Türk Toplumunda Rektum Kanserli Hastaların Demografik, Histopatolojik Özellikleri, Sağ Kalım ve Prognostik Faktörler. 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, B42, Antalya, 2008.

78.Munzuroğlu F, Temeloğlu Atalar B, Uzel Ö, Abacıoğlu U, Turkan S. Nazofarenks Kanserinde Tedavi Sonuçları ve Prognostik Faktörler. 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Program, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, S017, Antalya, 2008.

79.Alsan Çetin İ, Dane F, Eren F, Şengöz M, Abacıoğlu U. Cerrahi Sonrası Üç Kez Lokal Nüks Yapan Bartolin Bezi Adenoid Kistik Karsinom (AKK) Vakasının Radyoterapi Uygulanması ve Başarılı Lokal Kontrolu. 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Program, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, P0137, Antalya, 2008.

80.Atasoy BM, Dane F, Çağlar H, Cingi A, Abacıoğlu U, Turhal S, Şengöz M, Yeğen C. Rezeke Edilebilir Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Preoperatif Radyoterapiyle Eşzamanlı Floroprimidin Uygulaması: Oral mi, İntravenöz mü? 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Program, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, P0184, Antalya, 2008.

81.Akgün Z, Atasoy B, Çağlar H, Çetin İ, Dane F, Abacıoğlu U. Anal Kanserlerde Definitif Tedavi Sonuçlarımız. 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Program, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, P0200, Antalya, 2008.

82.Yılmaz KZ, A.Çetin İ, Akgün Z, Atasoy B, Abacıoğlu U. Küratif Radyoterapi Uygulanan Kanserli Hastalarda Depresyon ve Anksiete Düzeyleri Ölçümü ve Hayat Olayları Cetveli Uygulaması. 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Program, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, P0209, Antalya, 2008.

83.Sarıkaya Ö, Atasoy BM, Çağlar HB, Güllüoğlu B, Dede F, Öneş T, Yumuk F, Başaran G, Dane F, Abacıoğlu U. Probleme dayalı öğrenmede performans değerlendirme. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Program, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, İzmir 2008.

84.Dane F, Gümüş M, Yaman E, Öztürk MA, Sevinç A, Atasoy BM, Çabuk D, İyikesici S, Yumuk PF, Başaran GA, Abacıoğlu U, Teomete M, Turhal NS. Küratif olarak rezeke edilmiş evre II-III rektum kanserli Türk hasta popülasyonunun adjuvan kemoradyoterapi sonuçları, prognostik özellikleri ve sağkalım analizleri, çok merkezli retrospektif çalışma. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Araştırma Günleri, Marmara Medical Journal, 22(1, Ek 1): 9, İstanbul, 2009.

85.Yener U, Peker S, Abacıoğlu U, Özen Z, Pamir NM, Kılıç T. Vestibüler schwannomalarda Gamma-Knife tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, 19:Ek Sayı, 60, KKTC, 2009.

86.Kılıç T, Belirgen M, Urgun K, Abacıoğlu U, Peker S, Özek MM, Pamir NM. Gamma Knife ışın cerrahisi ile tedavi edilen kavernöz sinüs meningiomları – Hacimsel analiz. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, 19:Ek Sayı, 83, KKTC, 2009.

87.Genç A, Sun Hİ, Yılmaz B, Abacıoğlu U, Özen Z, Pamir NM, Kılıç T. Glomus jugulare tümörlerinde Gamma-Knife tedavisi: 15 olgu, ortalama 3 yıllık izlem. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, 19:Ek Sayı, 85, KKTC, 2009.

88.Toktaş ZO, Pazarlı H, Demirci G, Abacıoğlu U, Peker S, Pamir NM, Kılıç T. Gamma-Knife stereotaktik radyocerrahi: Uveal melanomalarda ilk adım tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, 19:Ek Sayı, 176, KKTC, 2009.

89.Eksi S, Karabagli H, Genc A, Karabagli P, Abacıoğlu U, Seker A, Kılıç T. Gamma-Knife treatment in Hemangioblastomas: 14 Olguluk Seri. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, 19:Ek Sayı, ???, KKTC, 2009.

90.Çağlar HB, İğdem Ş, Tezcanlı E, Alço G, Üçüncü Kefeli A, Atasoy BM, Dane F, Abacıoğlu U. Sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanseri’nin multimodalite tedavi sonuçları ve prognostik faktör analizleri. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, S11, 4-5, Antalya, 2009.

91.İğdem Ş, Alço G, Abacıoğlu U, İbrahimov R, Aslan Çetin İ, Öner Dinçbaş F, Ay A, Turkan S, Okkan S. Prostat kanserinde postoperatif radyoterapi. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, S16, 6-7, Antalya, 2009.

92.Üçüncü Kefeli A, Akgün Z, Çağlar HB, Atasoy BM, Dane F, Yumuk PF, Kılıç T, Abacıoğlu U. Tek merkezde tedavi edilen167 Glioblastoma tanılı hastanın sağkalım sonuçları: Temozolomide öncesi ve sonrası. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, S44, 18, Antalya, 2009.

93.Akgün Z, Atasoy BM, Özen Z, Güllüoğlu B, Abacıoğlu U. Boyun bölgesi ışınlanmış hastalarda meydana gelen tiroid bozukluklarının dozimetrik analizi. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, P223, 124, Antalya, 2009.

94.Atasoy BM, Dane F, Akgün Z, Çabuk D, Arslan Kabalay İ, Yumuk F, Çağlar H, Turhal S, Abacıoğlu U. Lokal ileri evre nazofarenks kanserinde dosetaksel ile sisplatin bazlı indüksiyon kemoterapisi sonrası sisplatinle eşzamanlı kemoradyoterapi: Sağkalım ve yan etki değerlendirmesi. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, P236, 130, Antalya, 2009.

95.Akgün Z, Üçüncü Kefeli A, Atasoy BM, Çağlar HB, Abacıoğlu U. Glioblastoma hastalarında cerrahi ile radyoterapi arası sürenin sağkalıma etkisi. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, P246, 134-5, Antalya, 2009.

96.Kamer S, Haydaroğlu A, Abacıoğlu U, Üçüncü Kefeli A, Alço G, Özşeker N, Zincirlioğlu B, Sarıhan S, Anacak Y. Oligodendrogliomlarda sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerin çok merkezli retrospektif değerlendirilmesi TOG Santral Sinir Sistemi Tümörleri Alt Grubu. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, P255, 138, Antalya, 2009.

97.Genc A, Yilmaz B, Abacioglu U, Peker S, Pamir MN, Kilic T. Gamma Knife Radiosurgery for The Treatment  of Glomus  Jugulare Tumors: 15 Cases, 3 Year Follow-up”, Society of Nervous System Surgery, V. Scientific Congress, 1-4 October 2009, Kapadokya, Nevsehir.

98.Toktas O, Pazarli H, Demirci G, Atik AF, Abacioglu U, Peker S, Pamir MN, Kilic T, “Gamma-Knife Stereotactic  Radiosurgery:  The Treatment  of Choice  for Uveal Melanomas”,  Society  of Nervous System Surgery, V. Scientific Congress, 1-4 October 2009, Kapadokya, Nevsehir.

99.Atasoy BM, Yönal O, Demirel B, Dane F, Yılmaz Y, Kalaycı C, Abacıoğlu U, İmeryüz N. Kemoradyoterapi gören lokal ileri evre baş boyun kanserli hastalarda profilaktik perkütan endoskopik gastrostominin nütrisyon parametreleri ve eş zamanlı kemoterapinin tamamlanabilirliği üzerine etkisi. 9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 101, Kıbrıs, 2010.

100.     Dirier A, Abacıoğlu U, Okkan S, Pak Y, Yükselen Güney Y, Aksu G, Soyuer S, Öksüzoğlu B, Meydan AD, Zincircioğlu B, Yumuk PF, Alço G, Keven E, Üçer AR. Yaşlı glioblastoma hastalarında radyoterapi +/- temozolomide: tedavi sonuçları ve prognostik faktörler. 9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 102, Kıbrıs, 2010.

101.     Atasoy BM, Kefeli A, Sünnetçi N, İbragimov R, Abacıoğlu U. Nazofarenks kanserinde zaman faktörü: Tedavi süresi ve tedaviler arası geçen sürenin lokal kontrol üzerine etkisi. 9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 133, Kıbrıs, 2010.

102.     Atasoy BM, Alço G, Kaytan Sağlam E, Şenel Beşe N, Garipağaoğlu M, Fayda M, Yentek Balkanay A, Arslan Kabalay İ, İğdem Ş, Abacıoğlu U. Küratif ya da postoperatif radyoterapi gören anal kanal tümörlü hastalarda sağkalım sonuçları, geç dönem yaşam kalitesi ve sfinkter fonksiyonu değerlendirmesi. 9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 142, Kıbrıs, 2010.

103.     Koçak E, Eliçin O, Özdemir S, Üçüncü A, Abacıoğlu U, Molinas Mandel N, Turkan S, Uzel Ö. Erişkin medulloblastom: Tedavi sonuçları ve prognostik faktörler. 9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 183, Kıbrıs, 2010.

104.     Üçüncü Kefeli A, Akgün Z, Çağlar HB, Atasoy BM, Özen Z, Abacıoğlu U. Beyin metastazlı hastalarda ikinci seri tüm beyin ışınlaması analizi; Tek merkez deneyimi. 9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 208, Kıbrıs, 2010.

105.     İribaş A, Abacıoğlu U, Özer EE, Demirkesen C, Turkan S, Uzel Ö. Skalp metastazı yapmış intrakranyal glioblastoma multiforme (GBM) olgu sunumu. 9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 260, Kıbrıs, 2010.

106.     Yılmaz  B,  Çaglar  H,  Abacıoglu  U,  Kılıç  T,  “Gamma-Knife  Radyosurgery  in  Brain Metastasis  of Small Cell Lung Cancer: Tratment Results and Prognostic Responses”, Turkish Neurosurgery Society 24.Scientific Congress, 14-18 May 2010, Belek, Antalya.

107.     Genç A, Karabaglı H, Uyar  Bozkurt  S, Abacıoglu U,  Peker  S,  Seker  A, Kılıç  T,  “Gamma-Knife Treatment  in Central Neurocytomas”,  Turkish Neurosurgery Society 24. Scientific  Congress,  14-18 May 2010, Belek, Antalya.

108.     Yener U, Abacıoglu U,  Seker A, Bayrı Y,  Peker  S,  Pamir MN, Kılıç T,  “Series  of  402 Vestibular Schwannoma  Treated with Gamma Knife: Comparison  of  Tumor Responses  of Opreated  and  non-Operated”, Turkish Neurosurgery Society 24.Scientific Congress, 14-18 May 2010, Belek, Antalya.

109.     Urgun K, Belirgen M, Abacıoglu U, Pamir MN, Kılıç T, “Cavernous Sinus Meningiomas Treated with Gamma  Knife  Radiosurgery  –  Volumetric  Analysis”,  Turkish  Neurosurgery  Society  24.Scientific Congress, 14-18 May 2010, Belek, Antalya.

110.     Karabaglı  H,  Genç  A,  Karabaglı  P,  Abacıoglu  U,  Seker  A,  Kılıç  T,  “Results  of  Gamma-Knife Treatment  in  13  Patient with  Solid  Intracranial Hemangioblastoma”, Turkish Neurosurgery  Society 24. Scientific Congress, 14-18 May 2010, Belek, Antalya

111.     Yılmaz  B,  Seker  A,  Abacıoglu  U,  Bayri  Y,  Konya  D,  Kılıç  T,  “Gamma-Knife  Radiosurgery  on Metastasis of Lung Cancer :Results of Treatment and Prognostic Factors”, Society of Nervous System Surgery, VI.Scientific Congress, 28-31 October 2010, Grand Yazıcı Mares Otel, Marmaris.

112.     Urgun K, Belirgen M, Abacıoglu U, Pamir MN, Kılıç T,  “Volumetric Analysis of Cavernous Sinus Treated  with  Gamma  Knife  Radiosurgery”,  Society  of  Nervous  System  Surgery,  VI.Scientific Congress, 28-31 October 2010, Grand Yazıcı Mares Otel, Marmaris.

113.     Yener U, Abacıoglu U,  Seker A, Bayri Y,  Peker  S, Konya D,  Pamir MN, Kılıç T,  “Series  of  402 Vestibular Schwannomas Operated With Gamma Knife Radiosurgery Schwannoma: Comparison  of  Operated and non-operated Tumors”, Society of Nervous System Surgery, VI.Scientific Congress, 28-31 October 2010, Grand Yazıcı Mares Otel, Marmaris.

114.     Yılmaz B, Seker A, Abacıoglu U, Bayri Y, Konya D, Kılıç T,  “Gamma Knife  radiosurgery  in  the treatment of breast cancer brain metastasis: Results of the treatment and prognostic factors”, Turkish Neurosurgery Society 25.Scientific Congress, 22-26 April 2011, Antalya

115.     A. Çetinkaya Z, B. Yücel S, Turan S, Özen Z, Likoğlu F, Ezgi C, Abacıoğlu U, K.Sağlam E. Lokal ileri rektum kanserinin neoadjuvan radyoterapisinde volumetrik ark tedavisinin konformal tekniklerle dozimetrik karşılaştırılması. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kongre Kitabı, 121, Antalya, 2012.

116.     Günhan B, Abacıoğlu U, Arifoğlu A, Özen Z, Erdoğan C, Gürdallı S, Sağlam Kaytan E. Küçük hücre dışı akciğer kanserinde IMRT uygulamaları: Dozimetrik değerlendirme ve erken sonuçlar. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kongre Kitabı, 133, Antalya, 2012.

117.     Günhan B, Abacıoğlu U, Arifoğlu A, Özen Z, Erdoğan C, Gürdallı S, Sağlam Kaytan E, Öber A, Turkan S. Erken evre küçük hücre dışı akciğer kanserinde TrueBeam cihazı ile stereotaktik ablatif radyoterapi. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kongre Kitabı, 135, Antalya, 2012.

118.     Abacıoğlu U, Arifoğlu A, Özen Z, Günhan B, Erdoğan C, Gürdallı S, Başaran M, Sağlam E. Sürrenal metastazlarında TrueBeam cihazı ile stereotaktik ablatif radyoterapi: Dozimetrik değerlendirme ve erken sonuçlar. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kongre Kitabı, 166-7, Antalya, 2012.

119.     Dane F, Atasoy BM, Aktaş B, Özgen Z, Çetin İ, Abacıoğlu U, Yumuk PF. Nüks yüksek gradlı glial tümörlerde bevasizumabın sağkalım üzerine etkisi. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kongre Kitabı, 187-8, Antalya, 2012.

120.     Arifoğlu A, Abacıoğlu U, Özen Z, Günhan B, Erdoğan C, Gürdallı S, Sağlam E. Beyin metastazlarında TrueBeam cihazı ile stereotaktik radyocerrahi. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kongre Kitabı, 188, Antalya, 2012.

121.     Özen Z, Ünal S, Günhan B, Gürdallı S, Arifoğlu A, Abacıoğlu U. Volümetrik ark tedavisinde jaw tracking (kolimatör takibi) ile kritik organ dozlarının azalması. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kongre Kitabı, 201, Antalya, 2012.

122.     Ünal S, Özen Z, Günhan B, Gürdallı S, Arifoğlu A, Abacıoğlu U. Baş-boyun kanserleri tedavisinde konvansiyonel ve volumetrik IMRT’nin düzleştirici filtreli ve filtresiz dozimetrik karşılaştırması. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kongre Kitabı, 211, Antalya, 2012.

123.     Özgen Z, Dane F, Özden S, Akgün Z, Atasoy BM, Yumuk PF, Mayadağlı A, Turhal S, Abacıoğlu U. Rektum kanserinin adjuvan tedavisinde oral floroprimidin-folinik asitle eşzamanlı radyoterapi uygulamasının yaşam kalitesine etkisi. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kongre Kitabı, 244, Antalya, 2012.

124.     Arifoğlu A, Hancılar N, Özen Z, Günhan B, Derin D, İbrahimov R, Kayalılar N, Yakar K, Gürdallı S, Abacıoğlu U. Serviks Kanserlerinde Görüntü Kılavuzluğunda Yoğunluk Ayarlı Kemoradyoterapi ve 3 Boyutlu Konformal İntrakaviter Brakiterapi: Cevap Değerlendirmesi ve Yan Etkiler. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2013.

125.     Abacıoğlu U, Arifoğlu A, Günhan B, Özen Z, İbrahimov R, Kayalılar N, Yakar K, Sağlam E, Öber A, Turkan S, Gürdallı S. Erken Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Stereotaktik Ablatif Radyoterapi. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 2013.

126.     Günhan B, Arifoğlu A, Özen Z, İbrahimov R, Kayalılar N, Yakar K, Gürdallı S, Öber A, Abacıoğlu U. Meme Kanserinde Solunum Kontrollu Tedavi: Serbest Solunum ve Derin İnspiryum Nefes Tutma Tekniklerinin Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması. 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, 238, Antalya, 2013.

127.     Günhan B, Arifoğlu A, Özen Z, İbrahimov R, Kayalılar N, Yakar K, Sertel H, Gürdallı S, Turkan S, Abacıoğlu U. Akciğerde Derin İnspiryum Nefes Tutma ile SBRT Serbest Solunum’a göre avantaj sağlıyor mu? 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Vol 29, Suppl 1, 127, Antalya, 2014.

128.     Abacıoğlu U, Özen Z, Yılmaz M, Arifoğlu A, Günhan B, Kayalılar N, Peker S, Şengöz M, Gürdallı, Cozzi L. Selim Beyin Tümörlerinde Filtresiz Foton Işınlarıyla Uygulanan RapidArc Radyocerrahisinin GammaKnife ile Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Vol 29, Suppl 1, 177, Antalya, 2014.

129.     Akgün Z, Atasoy BM, Şeker A, Sahibov E, Özgen Z, Arbatani A, Abacıoğlu U. Anaplastik Glial Tümör Tanısı Almış Hastalarda Radyoterapiyle Eşzamanlı ve Adjuvan Temozolomidin Sağkalım Sonuçları Üzerine Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Vol 29, Suppl 1, 187, Antalya, 2014.

130.     Ağaçbacak RB, Güney R, Özen Z, Arifoğlu A, Günhan B, Taşlıyurt Ö, Gürdallı S, Abacıoğlu U. Tekniker Gözüyle Sol Meme Simülasyon Ve Tedavisinde Derin İnspiryum Nefes Tutma Tekniği. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Vol 29, Suppl 1, 268, Antalya, 2014.

131.     İbrahimov R, Arifoğlu A, Günhan B, Özen Z, Kayalılar N, Gürdallı S, Abacıoğlu U.  Akciğer metastazlarında erken dönem stereotaktik radyoterapi sonuçlarımız. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Vol 29, Suppl 1, 271, Antalya, 2014.

132.     Özen Z, Arifoğlu A, Hancılar N, Günhan B, Gürdallı S, Abacıoğlu U. Çok Kanallı Vajinal Silindir ile Tek Kanallı Vajinal Silindir Planlamalarında Hedef Hacim ve Kritik Organ Dozlarının Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Vol 29, Suppl 1, 311, Antalya, 2014.

133.     Günhan B, Arifoğlu A, Özen Z, İbrahimov R, Kayalılar N, Yakar K, Sertel H, Gürdallı S, Öber A, Abacıoğlu U. Meme Kanserinde Solunum Kontrollü Tedavi: Serbest Solunum ve Derin İnspiryum Nefes Tutma Tekniklerinin Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Vol 29, Suppl 1, 318, Antalya, 2014.

134.     Taşlıyurt Ö, Özen Z, Kayalılar N, Günhan B, İbrahimov R, Arifoğlu A, Gürdallı S, Abacıoğlu U. Göğüs Duvarı Işınlamasında Kullanılan Bolusun Planlamada Otomatik Yerleştirilmesi ile Gerçekte Kullanılan Bolus Altında Oluşan Hava Boşluklarının Dozimetrik Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Vol 29, Suppl 1, 324, Antalya, 2014.

135.     Kayalılar N, Özen Z, Günhan B, Arifoğlu A, İbrahimov R, Gürdallı S, Abacıoğlu U. VMAT Tekniği Kullanılarak Yapılan Vertebra Stereotaktik Radyoterapisinin Farklı Cihaz ve Teknikler Kullanılarak Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türk Onkoloji Dergisi, Vol 29, Suppl 1, 325, Antalya, 2014.

136.     Kayalılar N, Özen Z, Günhan B, Karaköse F, Yakar K, Sertel H, Arifoğlu A, İbrahimov R, Gürdallı S, Abacıoğlu U. Solunum Kontrolü Eşliğinde VMAT Tekniği Kullanılarak Yapılan Akciğer Stereotaktik Radyoterapisinin Farklı Cihaz ve Teknikler Kullanılarak Karşılaştırılması. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Bildiri Kitabı, 78, Trabzon, 2015.

137.     Özen Z, Kayalılar N, Taşlıyurt Ö, Karaköse F, Günhan B, Gürdallı S, Arifoğlu A, İbrahimov R, Abacıoğlu U. Akciğer Stereotaktik Radyoterapisi Yapılan Hastalardaki Spinal Kord Dozunun Cone Beam CT ile Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Bildiri Kitabı, 87, Trabzon, 2015.

138.     Taşlıyurt Ö, Özen Z, Günhan B, İbrahimov R, Arifoğlu A, Gürdallı S, Abacıoğlu U, Bilge H, Özbay İ. Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Kolimatör Takip Sistemi (Jaw Tracking) ile Kolimatör Takip Sistemsiz (Without Jaw Tracking) Rapidarc Planlarının Dozimetrik Karşılaştırılması. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Bildiri Kitabı, 113, Trabzon, 2015.

139.     Taşlıyurt Ö, Özen Z, Günhan B, İbrahimov R, Arifoğlu A, Gürdallı S, Abacıoğlu U, Bilge H, Özbay İ. Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Düzleştirici Filtresiz (FFF) ve Düzleştirici Filtreli (FF) Rapidarc Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Bildiri Kitabı, 118, Trabzon, 2015.

140.     Karaköse F, Özen Z, Günhan B, Kayalılar N, Sertel H, Yakar K, Arifoğlu A, İbrahimov R, Abacıoğlu U, Gürdallı S. Kranyospinal Işınlamalarda Volümetrik Ark Tedavisinin Jaw Tracking’li ve Jaw Tracking’siz Planlarının Kritik Organ Dozları Üzerindeki Etkisi. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Bildiri Kitabı, 118, Trabzon, 2015.

141.     Taşlıyurt Ö, Özen Z, Günhan B, İbrahimov R, Arifoğlu A, Gürdallı S, Abacıoğlu U, Bilge H, Özbay İ. Düzleştirilmemiş (FFF) X Işını Demetlerinde ArcCheck Kullanımı. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Bildiri Kitabı, 158, Trabzon, 2015.

142.     Kayalılar N, Özen Z, İbrahimov R, Günhan B, Karaköse F, Arifoğlu A, Gürdallı S, Abacıoğlu MU. Serviks Kanserinde Mesane Doluluğunun Uterin Fundus Doz Dağılımına Etkisinin Günlük CBCT ile Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 24, S-042, Antalya, 2016.

143.     Karaköse F, Günhan B, Özen Z, Kayalılar N, Sertel H, Yakar K, Gürdallı S, Arifoğlu A, İbrahimov R, Abacıoğlu U. Epiqa ve ArcCheck’in Filtresiz (FFF) Enerjilerde Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) Plan Kalite Kontrolünde Kullanımı. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 182, PS-0275, Antalya, 2016.

144.     Taşlıyurt Ö, Özen Z, Günhan B, İbrahimov R, Arifoğlu A, Gürdallı S, Abacıoğlu U, Bilge Becerir H, Özbay İ. Düzleştirilmemiş (FFF) X Işını Demetlerinde ArcCheck Kullanımı. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 185, PS-0280, Antalya, 2016.

145.     Taşlıyurt Ö, Özen Z, Günhan B, İbrahimov R, Arifoğlu A, Gürdallı S, Abacıoğlu U, Bilge Becerir H, Özbay İ. Nazofarenks Kanserinde Kolimatör Takip Sistemi ile Kolimatör Takip Sistemsiz RapidArc Planlarının Karşılaştırılması. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 185, PS-0281, Antalya, 2016.

146.     Taşlıyurt Ö, Özen Z, Günhan B, İbrahimov R, Arifoğlu A, Gürdallı S, Abacıoğlu U, Bilge Becerir H, Özbay İ. Nazofarenks Kanserinde Düzleştirici Filtresiz (Fff) ve Düzleştirici Filtreli (Ff) RapidArc Tekniklerinin Karşılaştırılması. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 185-6, PS-0282, Antalya, 2016.

147.     Karaköse F, Ertürk ME, Günhan B, Özen Z, Kayalılar N, Sertel H, Yakar K, Gürdallı S, İbrahimov R, Arifoğlu A, Abacıoğlu U. Mobius ve ArcCheck’in Filtresiz (FFF) Enerjilerde Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) Plan Kalite Kontrolünde Kullanımı. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 216, PS-0348, Antalya, 2016.

Ulusal Davetli Konuşmacı ve Oturum Başkanlıkları

1.    Biyolojik Etki Değiştiricilerin Kliniğe Getirdikleri”, Radyasyon Onkolojisinde Yeni Boyutlar – Konferans, XV. Ulusal Kanser Kongresi, 26 Nisan 2003, Antalya.

2.    KHDAK’de Adjuvan Tedavi Yaklaşımları”, KHDAK’de Adjuvan Tedavi ve Konkomitan Kemoradyoterapi Yaklaşımları - Uydu Sempozyum, VI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 24 Nisan 2004, Antalya.

3.    Glial Tümörler ve Metastazlarda Radyocerrahi”, Beyin Tümörlerinin Radyoterapisi ve Radyocerrahi Sempozyum- Kursu, 30 Nisan 2004, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

4.    Baş-Boyun Kanserlerinde Kemoradyoterapi”, Baş-Boyun Kanserleri Kursu, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, 18 Aralık 2004, İstanbul.

5.    Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Radyoterapinin Rolü”, Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Tedavi – Panel, Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Günleri, 03 Mart 2005, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

6.    Baş-Boyun Kanserlerinde Kemoradyoterapi”, Baş-Boyun Kanserlerinde Kemoradyoterapi Paneli, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Onkoloji Enstitüsü, 18 Mart 2005, İstanbul.

7.    Olgu Tartışması” – Panel, Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları, 24 Mart 2005, İstanbul.

8.    Lokal İlerlemiş Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Tedavi”, Neoadjuvan ve Adjuvan Tedaviler – Sempozyum, Akciğer Kanserinde Yeni Ufuklar Sempozyumu, 08 Nisan 2005, Çanakkale.

9.    “Özofagus kanserinde konkomitan kemoradyoterapi”, Mide ve özofagus kanserlerinde tedavi Paneli, VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya.

10.“Lokal İleri Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri ve Zamanlaması”, Lokal İleri Meme Kanseri Paneli, İstanbul Meme Kanseri Konferansı 2006, 15 Eylül 2006, İstanbul.

11.“Kemik Metastazlarında Radyoterapi”, Kemik Metastazları Paneli, II. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya.

12.Olgu Tartışması” – Panel, Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları, 23 Kasım 2006, İstanbul.

13.“Akciğer Işınlamasına Bağlı Gelişen Yan Etkiler” - Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Eğitim Kursu - Akciğer Kanserlerinde Tedavi, 24-25 Kasım 2006, İstanbul.

14.“Nöroonkolojide Radyoterapi” - Türk Nöroşirürji Derneği - Nöroonkolojik Cerrahi Grubu Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, İstanbul.

15. “Malign Gliomalarda Güncel Radyoterapi ve Kemoterapi Yaklaşımları” Kocaeli Üniversitesi, 2 Mart 2007, Kocaeli.

16.“Endometrium Kanserlerinde Radyoterapi”, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Toplantıları- Jinekolojik Kanserlerde Tanı ve Tedavi, 4 Nisan 2007, İstanbul.

17.“EORTC’de ve Türkiye’de Yürüyen Beyin Tümörü Çalışmaları”,  I. Beyin Tümörleri Sempozyumu, 11 Mayıs 2007,  İstanbul.

18.“Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman? Radyoterapi”, XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2007, Antalya.

19.“Radyoterapi ve Hedefe Yönelik Tedavi Etkileşimleri”, 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Ankara.

20.“Planlı Boyun Disseksiyonu- Seçilmiş Hastalarda Vazgeçilebilir mi?”, 2. Baş Boyun Kanserleri Kongresi, 25-28 Ekim 2007,Antalya.

21.Olgu Tartışması” – Panel, Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları, 15 Kasım 2007, İstanbul.

22.Radyasyon Onkolojisinde Yeni Yaklaşımlar”, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği III. Bilimsel Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya.

23.Anal Kanal Kanseri Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım (Kemoradyoterapinin Önemi)”, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Gastrointestinal Sistem Tümörleri Sempozyumu, 15 Şubat 2008, İstanbul.

24.Özofagus Kanserinde Kemoradyoterapi”, Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Günleri, 20 Mart 2008, İstanbul.

25.Özofagus Kanseri: Neoadjuvan ve Adjuvan Radyoterapi”, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, Gastrointestinal Sistem Onkolojik Cerrahi Toplantıları, 20 Mart 2008, İstanbul.

26.MSS Tümörleri-Seçilmiş Bildiriler-Tartışmacı”, 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 21 Nisan 2008, Antalya.

27.Akciğer Kanserinde Küratif Radyoterapi”, Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Günleri, 1 Mayıs 2008, İstanbul.

28.Beyin Metastazlarında Radyocerrahi”, Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, 3 Mayıs 2008, İstanbul.

29.İnteraktif Tartışma: Ependimal Tümörlerde Güncel Yaklaşım - Radyoterapinin Yeri”, XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 23 Mayıs 2008, Çeşme.

30.Meme kanserinde radyoterapi ve meme rekonstrüksiyonuna etkileri” Meme Kanserine Yaklaşım Paneli, 5. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri-Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi, 31 Mayıs 2008, İstanbul.

31.Tedaviye Bağlı Pulmoner Toksisite – Radyasyon Onkolojisi”, 4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 21 Haziran 2008, Antalya.

32.Hedefe Yönelik Radyoterapi Uygulamaları Paneli – Gamma-Knife: Endikasyonları, Kısıtlamalar”, 5. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 26 Haziran 2008, Antalya.

33.Radyoterapinin Yan Etkileri ve Tedavisi”, Prostat Kanseri: Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları ve Radyoterapide Yenilikler Kursu, 11 Ekim 2008, İzmir.

34.Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu Çalışmaları”, 4. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 30 Ekim 2008, İzmir.

35.Akciğer Kanseri Radyoterapisinde Modern Teknik Uygulamalar- Reirradiasyon”, III. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 8 Kasım 2008, İzmir.

36.Baş Boyun Bölgesi Radyoterapisinde Oral Yan Etkiler”, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 4 Mart 2009, İstanbul.

37.Glioblastoma’da Radyoterapi”, TND Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Kıbrıs.

38.Lokal İleri Prostat Kanserinde Radyoterapi”, XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, 23 Nisan 2009, Antalya.

39.Radyocerrahi Uygulamaları”, XIV. Ege Onkoloji Günleri, 7 Mayıs 2009, Kuşadası.

40.Akciğer Kanserlerinde Konsensus”, 1. AKAD Torasik Onkoloji Konsensus Toplantısı, 19-21 Haziran 2009, Antakya.

41.Glioblastoma’da Radyoterapi”, Glial Tümörler Sempozyumu, 17 Ekim 2009, Mardin.

42.Rektum Tümörlerinde Kemoradyoterapinin Zamanlaması”, İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Tümörler, 24 Ekim 2009, Sapanca.

43.Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu Çalışmaları”, 5. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 13 Kasım 2009, Antalya.

44.Beyin Tümörleri”, 14.Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Güncel Gelişmeler Işığında Radyoterapi ve Sistemik Tedavi Kombinasyonları, 5 Aralık 2009, Bursa.

45.Beyin Tümörlerinde Radyoterapi”, III. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 27 Mart 2010, Antalya.

46.Radyasyon Onkoloğu Açısından SLN Biyopsisinde Mikrometastazlara Yaklaşım”, IV. İstanbul Meme Kanseri Konferansı, 15 Nisan 2010, İstanbul.

47.Stereotaktik Radyocerrahi“, 9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 23 Nisan 2010, Kıbrıs.

48.“Yeni Tanı Almış GBM’de Tedavi: Kemoradyoterapi“, Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, 15 Mayıs 2010, Antalya.

49.Rekürren GBM’de Tedavi Seçenekleri“, Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, 15 Mayıs 2010, Antalya.

50.“Primer Beyin Tümörleri-Yeni Görüş ve Gelişmeler”, Nörolojik Bilimler Vakfı XI. Sempozyumu- Nöroonkoloji, 8 Ekim 2010, Mardin.

51.“T4N0 KHDAK rezeksiyonlarında neoadjuvan tedavi gereklidir”, 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 12 Kasım 2010, Antalya.

52.“Organa sınırlı prostat kanserinin standart tedavisi radyoterapidir”, Disiplinlerarası Üroonkoloji Toplantısı, 18 Aralık 2010, Antalya.

53.“Rekürren Yüksek Dereceli Astrositik Tümörlerde Radyocerrahi”, TURNOG sempozyumu, İstanbul, 24 Aralık 2011.

54.“Kemik Metastazlarının Tedavisi”, Oturum Başkanlığı, 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 23 Mart 2012.

55.“Santral Sinir Sistemi Tümörleri 2010-2011 Literatür Derlemesi”, 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, 23 Nisan 2012.

56.“Metastatik Non-Seminomatöz Germ Hücreli Tümörler”, Oturum Başkanlığı. Disiplinlerarası Üroonkoloji Toplantısı, Antalya, 25 Kasım 2012.

57.“Glioblastoma Tedavisinde Yenilikler”, TKSV Malign Glial Tümörler Toplantısı, İstanbul, 12 Ocak 2013.

58.“Akselere Parsiyel Meme Işınlaması: Günü Geldi mi?”, MAYMET Toplantıları, Kocaeli, 12 Nisan 2013.

59.“Nüks Yüksek Dereceli Glial Tümörlerde Tanı ve Tedavi-Reirradiasyon”, 20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 21 Nisan 2013.

60.“Beyin Tümörleri ve Radyoterapi”, Haydarpaşa EAH, İstanbul, 24 Mayıs 2013.

61.“Malign Glioma Tedavisinde Yenilikler”, Ankara Onkoloji Hastanesi, Ankara, 29 Mayıs 2013.

62. “İntraoperatif radyoterapi”, Oturum Başkanlığı, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, 26 Ekim 2013.

63. “Glial Tümörlerde Sonuçlanan RTOG/EORTC tamamlanmış ve yürüyen klinik çalışmaların gözden geçirilmesi/yeni yaklaşımlar”, Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik ve Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Birleşik Sempozyumu, İstanbul, 29 Aralık 2013.

64. “Evre I Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Stereotaktik Vücut Radyoterapisi mi? Cerrahi mi? SBRT Tercih Edilmelidir”, Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi 2014, Antalya, 16 Mart 2014.

65. “Glioblastoma Tedavisinde Hangi Aşamadayız? Hangi Hastalarda Radyoterapi Yapılmalı?”, 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 20 Mart 2014.

66.“Linak Temelli SRT/SBRT’de Türkiye Deneyimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 28 Mart 2014.

67. “Düşük Dereceli Gliomlar: Radyoterapi mi? Bekle-Gör Politikasi mı? Radyoterapi”, 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, 26 Nisan 2014.

68. “7. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu”, Oturum II, Oturum başkanlığı, İstanbul, 23 Mayıs 2014.

69.“Metastatik KHDAK’de Zorluklar ve Gelecek”, Oturum Başkanlığı, VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi,Antalya, 9 Mayıs 2014.

70.“Hepatoselüler Kanserde Radyoterapinin yeri var mıdır?”, İstanbul Bilim Üniversitesi 6. Onkoloji Günleri, Bolu, 6 Aralık 2014.

71.“Düşük Dereceli Glial Tümörlerde Radyasyon Onkolojisi Yaklaşımı”, TND-TURNOG Düşük Dereceli Glial Tümörler Sempozyumu, İstanbul, 7 Aralık 2014.

72.“Dört Boyutlu Radyoterapi Klinik Uygulamaları”, Ankara Onkoloji Hastanesi-Radyoterapide Dördüncü Boyut Sempozyumu, Ankara, 17 Aralık 2014.

73. “Nüks Beyin Tümörlerinde Stereotaktik Radyoterapi”, 12. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri Sempozyumu, İstanbul, 20 Aralık 2014.

74.“RCC’de Radyoterapinin Rolü”, TKSV Onkolojide Güncel Yaklaşım Toplantıları, İstanbul, 15 Ocak 2015.

75. “Baş Boyun Tümörlerinde Radyoterapi”, Haydarpaşa Numune EAH, İstanbul, 27 Şubat 2015.

76.“Evre I Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi - Stereotaktik RT“, Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi 2015, Antalya, 13 Mart 2015.

77.“Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri Konseyi“, Oturum Başkanlığı, Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 23 Nisan 2015.

78.“Current Challenges in the Treatment of Multiple Brain Metastases”, Medikal Fizik Kongresi, Brainlab Workshop, Trabzon, 18 Mayıs 2015.

79. “Baş-Boyun Tümörlerinde Radyoterapi”, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Arşatırma Hastanesi, İstanbul, 20 Mayıs 2015.

80.“Spinal Tümörlerde SRC/SBRT”, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Stereotaktik Radyocerrahi ve Stereotatktik Beden Radyoterapisi Temel Eğitim Kursu, İstanbul, 23 Mayıs 2015.

81.“Kanser Tedavisinde IORT’nin rolü”, Kanser Tedavisinde İntraoperatif Radyoterapi, Oturum Başkanlığı ve Konuşmacı, İstanbul, 6 Haziran 2015.

82.“4DCT ve Klinikteki Uygulama Alanları”, Radyoterapide IGRT ve Hareketli Organ Takibi, Oturum Başkanlığı, Medipol Üniversitesi Hastanesi, İstanbul, 12 Eylül 2015.

83.“TrueBeam STx cihazı ile Kranyal Stereotaktik Radyocerrahi Uygulamaları”, Şişli Etfal EAH, İstanbul, 2 Ekim 2015.

84.“GBM Tedavisinde Yenilikler-Olgu Tartışması”, İstanbul, 7 Ekim 2015.

85."TrueBeam, Versa, Tomoterapi, CyberKnife, GammaKnife: Fark nedir ve ne bilinmeli?", 11. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, Antalya, 13 Kasım 2015.

86.“TrueBeam STx cihazı ile Kranyal Stereotaktik Radyocerrahi Uygulamaları”, Bağcılar EAH, İstanbul, 9 Aralık 2015.

87."Beyin Metastazlarında Radyoterapi", İstanbul Bilim Üniversitesi 7. Onkoloji Günleri, Abant, 19 Aralık 2015.

88.“ASTRO Glioblastoma Guideline”, Best of ASTRO, İstanbul, 9 Ocak 2016.

89.“SSS Tümörlerinde Radyoterapi Teknikleri”, TROD Tedavi Planlama ve Planların Değerlendirilmesi Kursu, Ankara, 14 Şubat 2016.

90.“DCIS’te Meme Koruyucu Cerrahi sonrası RT yapılmayacak alt grup var mı?”, IMAG Toplantısı, İstanbul, 3 Mart 2016.

91.“Lokal İleri Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Kemoterapi ve Radyoterapide Son Gelişmeler”, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Oturum Başkanlığı, Antalya, 17 Mart 2016.

92.“Yüksek Gradlı Glial Tümör-İnteraktif Oturum”, 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, 22 Nisan 2016.

93.“Spinal Tümörlerde SRC/SBRT”, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Stereotaktik Radyocerrahi ve Stereotatktik Beden Radyoterapisi Temel Eğitim Kursu, Ankara, 21 Mayıs 2016.

Ulusal Kongre (Sempozyum) Organizasyonu

Yönetici

1.            I. Beyin Tümörleri Sempozyumu, Eş Başkan, İstanbul, 11 Mayıs 2007.

2.            II. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Eş Başkan, İstanbul, 2-3 Mayıs 2008.

3.            Türk Akciğer Kanseri Derneği-İstanbul Olgu Tartışması Toplantıları, 2008-2013 arası (4 toplantı/yıl)

4.            III. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Eş Başkan, İstanbul, 3-4 Nisan 2009.

5.            IV. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Eş Başkan, İstanbul, 2-3 Nisan 2010

6.            Türk Onkoloji Grubu Çalıştayı ve Kursları, Başkan Yardımcısı, 21-24 Ekim 2010, Bodrum

7.            XIX. Ulusal Kanser Kongresi, Genel Sekreter, 20-24 Nisan 2011, Antalya

8.            12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Kongre Sekreteri, 24-27 Ekim 2013, Antalya.

9.            VI. Evidence Based Multidisciplinary Neurooncology Symposium, Sempozyum Başkanı, 1-2 Kasım 2013, İstanbul.

10.        VII. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2014, İstanbul.

11.        VIII. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, 6-7 Kasım 2015, İstanbul.

12.        IX. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2016, İstanbul.

Proje Etkinlikleri

Uluslararası Projeler

Proje Yöneticiliği (Tamamlanmış)

1.    “No Radiotherapy Versus Whole Brain Radiotherapy for 1 to 3 Brain Metastases From Solid Tumour After Surgical Resection or Radiosurgery, A Randomized Phase III Trial, EORTC Protocol 22952-26001”, Uluslararası, Çok Merkezli Çalışma, Principle Investigator, 2001-2009.

2.    PCI99-EULINT1. International Prophylactic Cranial Irradiation Trial. A Multicenter Randomized Trial of High Versus Standard Doses of Prophylactic Cranial Irradiation in Limited Small Cell Lung Cancer Complete Responders, EORTC Protocol 22003-08004, Uluslararası, Çok Merkezli Çalışma, Principle Investigator, 2001-2008.

3.    An international study of the information needs of patients with curable adenocarcinoma of the prostate (INEPAP), Uluslararası, Çok Merkezli Çalışma, Principle Investigator, 2004-2009.

4.    A randomized study of two schedules of radiotherapy or chemotherapy in elderly patients with high grade glioma, By the Nordic Clinical Brain Tumor Study Group. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00820963. Uluslararası, Çok Merkezli Çalışma, Principle Investigator, 2006-2010

Proje Yöneticiliği (Süren)

1.    Phase III trial on Concurrent and Adjuvant Temozolomide chemotherapy in non-1p/19q deleted anaplastic glioma. The CATNON Intergroup trial. EORTC protocol 26053-22054. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00626990. Uluslararası, Çok Merkezli Çalışma, Principle Investigator, 2007-.

2.    SUPREMO A phase III randomised trial to assess the role of adjuvant chest wall irradiation in “intermediate risk” operable breast cancer following mastectomy, EORTC protocol 22051-10052. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00966888. Uluslararası, Çok Merkezli Çalışma, Principle Investigator, 2007-.

3.    Adjuvant postoperative high-dose radiotherapy for atypical and malignant meningioma: a Phase-II and observation study, EORTC protocol 22042-26042, (EudraCT number 2005-005551-18). Uluslararası, Çok Merkezli Çalışma, Principle Investigator, 2006-.

4.    International randomized study to evaluate the addition of docetaxel to the combination of cisplatin-5-fluorouracil (TCF) vs. cisplatin-5-fluorouracil in the induction treatment of nasopharyngeal carcinoma (NPC) in children and adolescent, EFC10339, Principle Investigator, 2007-.

Proje Katılımcılığı (Tamamlanmış)

1-   Prophylactic Cranial Irradiation in Extensive Disease Small Cell Lung Cancer. EORTC Protocol 22993-08993. Co-investigator.

Proje Katılımcılığı (Süren)

1.    AMAROS After mapping of the axilla: radiotherapy or surgery, EORTC protocol 10981-22023, Co-investigator. Aktivasyon tarihi: 10 Ekim 2005.

Ulusal Projeler

Proje Yöneticiliği (Tamamlanmış)

1.    Efficacy of protracted temozolomide in patients with progressive high grade glioma, Ulusal, Tek Merkezli Çalışma, Study Coordinator, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00575887. 2005-2009.

2-   Efficacy of Chemoradiation Treatment in Indifferentiated and Non-keratinized Squamous Cell Nasopharyngeal Cancer after Neoadjuvant Docetaxel-Cisplatin, Phase IV Study, TOG Head&Neck Group Study, Principle Investigator.

Proje Yöneticiliği (Süren)

1.    Meme Kanseri Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Kemik Metastazının Görülme Sıklığını, Tanı Yöntemlerini ve Tedavi Yaklaşımlarını Değerlendiren Gözlem Çalışması. ZO-SAFE. Protokol no: CZOL446ETR02, Sorumlu Araştırıcı, 2007-

2.    Lokalize Prostat Kanseri Tanısıyla Küratif Radyoterapi Uygulanan Olgularda Geç Yan Etki Değerlendirmesi ve Yaşam Kalitesi Analizi, Türk Onkoloji Grubu (TOG)-Ürolojik Tümörler ve Erken ve Geç Yan Etkiler Alt Gruplarının Ortak Çalışması, Sorumlu Araştırıcı,  2008-

Proje Katılımcılığı (Tamamlanmış)

1.    Baş boyun, akciğer ve gastrointestinal system kanserli hastalarda beslenme konusunda evde verilen profesyonel destek hizmetinin tedavilerin planlandığı şekilde tamamlanması ve hastanın hayat kalitesi üzerine etkisi, Yardımcı Araştırıcı, 2006-.

Online Randevu Doktorunuza Sorun
© 2016 Neolife Tıp Merkezi bir Bozlu Holding kuruluşudur.