Multidisipliner Tümör Şurası

banner-bg61Müasir tibbdə mürəkkəb xəstəliklərin müalicəsində şuralar həyata keçirilməkdədir. Bu üsul müvəffəqiyyətli müalicə dərəcələrini artırır. Xərçəng şişləri hər fərddə xüsusi davranışlar sərgiləyən qarışıq vəziyyətlərdir. Bu səbəblə Mərkəzimizdə xərçəng mövzusundakı xəstələrimizin müalicəsi üçün əlaqədar bütün budaqlardakı mütəxəssislərin bir arada işini təmin edən multidisipliner  Tümör Şuraları yaradılmaqdadır.

Multidispliner Şiş Şurası Nədir?

Yaradılan Şura xəstələrin müalicəsi ilə maraqlanan bütün budaqlardakı mütəxəssislər bir araya gələrək xəstənin vəziyyətini bütün fərqli bucaqlardan tədqiq etməkdədir. Xəstəliyin bu şuranın mübahisə edilməsi müalicədə ən ideal yanaşmanın və ən təsirli müalicə planının müəyyənləşdirilməsini təmin edər.

Multidispliner Şiş şuralarının Üstünlükləri nədir?

Bu konseylerdeki görüş və müzakirələr xəstəliyin bütün ölçüləri və ən incə detalları ilə ələ alınmasının yanında konseydeki bütün həkim və mütəxəssislərin dövriyyədəki ən aktual məlumatlara çatmasını, mütəxəssislər arasındakı ünsiyyətin inkişafını təmin edərək müvəffəqiyyət dərəcələrini artırır.

Mərkəzimizdə qurulan Multidispliner Şiş Konseylerinde tibbi onkologiya, radiasiya Onkologiyası, patologiya, ümumi cərrahı həkimləri və mütəxəssis radyologların yanında əlaqədar sahəsi həkimləri də yer alır. Bu şura sayəsində Mərkəzimizdə müalicə olan bütün xəstələrimiz əlaqədar mütəxəssisləri tək tək gəzməkdən qurtulub, xəstəliyinin bütün ölçüləri ilə araştırıldığının verdiyi etibarla müalicəsinə davam edər.

Multidisipliner Şiş Şuraları necə işləyir?

Şuralarda müzakirə ediləcək hallarıyla əlaqədar olaraq ön hazırlıqlar edilər, vəziyyət ilə əlaqədar olaraq hər həkim və mütəxəssis şuraya dəvət edilər. Həkimlər arasında vəziyyət ilə əlaqədar reallaşan məlumat alış-verişi, təcrübələrin və aktual məlumatların paylaşılması ilə hər bir hadisənin mövcud vəziyyət təhlili ortaya qoyularaq ən təsirli müalicə planı həkimlərin ortaq qərarı ilə müəyyən edilir.

Nömrənizi buraxın,
zəng edək!