Qabaqcıl texnoloji cihazlar

TrueBeam STx

Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx, kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan, en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisidir. Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx sistemi, görüntüleme, hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol sistemi ile birçok teknik yeniliği kullanır.

Çok amaçlı platform konusunda dünya lideri olan Varian firması tarafından tasarlanan Novalis Radyocerrahi Destekli TrueBeam STx sistemi, konvansiyonel ve 3-boyutlu konformal radyoterapi yanında görüntü eşliğinde radyoterapi ve radyocerrahi (IGRT ve IGRS), yoğunluk ayarlı ark terapi (RapidArc) ve stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) dahil tüm ileri radyoterapi modalitelerinde kullanılabilir. Bu sistem ile milimetrenin altında hassasiyetle kafa içi ve dışı radyocerrahi uygulamaları yapılmaktadır.

Trilogy

Trilogy sisteminin faydaları;

  • Daha qısa müalicə müddəti – daha çox dozanın paylanması
  • Daha qısa müalicə vaxtı
  • Ən kiçik zədələnmədə hər üç oxda tam izomərkəzin nizamlanması
  • Müalicə zamanı belə sürətli görüntü ilə xəstələrin düzgün və etibarlı bir vəziyyətinin təşkil olunması
  • Həssas CT skrininqləri ilə xəstə setup üçün Cone-Beam CT

Braxiterapiya

<p class=”big”>Yunan dilində “yaxın” mənasını ifadə edən “braxi” sözündən yaranmışdır. Braxiterapiya radioaktiv mənbələrin bədən boşluqlarına və ya toxumaların arasına (müvəqqəti müddətə) yerləşdirilərək, həyata keçirilən bir şüalanma texnikasıdır.</p>

Eksternal (xarici) mülicədən əvvəl və ya sonra tətbiq olunaraq daha yerli bir nahiyəyə yüksək dozalar verilərək, şişin daha mükəmməl nəzarəti təmin olunarkən şişin ətrafındakı həssas toxumaya az doza verildiyi üçün normal toxumaların ağırlaşma ehtimalı aşağı düşür. Braxiterapiya uyğun olan hallarda tək başına kursu təmin etmək üçün də tətbiq edilə bilər.

PET/CT

PET / CT; orqanlar haqqında metabolik və anatomik məlumatı vəhdət şəklində əldə etməyi təmin edən PET (Pozitron Emissiya Tomoqrafiyası) və CT (KP) cihazlarının vəhdət şəklində olması ilə yaranmış bir görüntü əldə etmə metodudur.

Qamma Kamera

Qamma kamera xəstənin daxilində olan radionukliddən yayılan fotonları zərbəyə, daha sonra da gərginlik siqnalına çevirir. Bu siqnal radionuklid parçalanmasının bir görüntüsünün yaranmasında istifadə edilir.

Rəqəmsal Maamoqrafiya (tomosintez)

<p class=”big”>Mammomat İnspiration Prime Edition” mammoqrafiya – tomosintez cihazı görüntü keyfiyyətində heç bir güzəşt olunmadan xəstələrin məruz qaldığı şüa dozasını yüzdə 30-a qədər azaldan ilk Rəqəmsal mammoqrafiya tomosintez sistemidir.

</p>

Maqnit Rezonans Tomoqramması “MR”

Maqnit rezonans tomoqramması maqnitlər ilə müəyyən maqnit sahədə radiodalğalardan istifadə edərək, anatomik quruluşu müayinə etmək, sağlam və xəstə toxuma arasındakı fərqi təsbit etmək üçün istifadə olunan görüntü əldə etmə növüdür.

MR tərkibində zərərli radiasiya olmayan bir metoddur və əks bir hal ortaya çıxmadıqca, ilkin hazırlığa ehtiyac olmur.

Çəkilmə növü və ehtiyaca görə kontrastlı və kontrastsız olaraq iki hissəyə ayrılır.

Kompüter Tomoqramması “KT”

Kompüter tomoqramması; x- şüasından istifadə olunaraq, bədənin müayinə olunan nahiyəsinin hissəvi görüntüsünü əldə etməyə yönəlmiş radioloji müayinə metodudur.

Bu metodla klassik rentgenoqrammalarda üst-üstə düşmə (superpozisiya) aradan qaldırılmışdır.

Görüntüləri rentgendən daha çox təfsilatlıdır.

Ultrasəs müayinəsi

Ultrasəsdən istifadə olunaraq bir çox xəstəliyin ilkin diaqnozunda istifadə olunan, ancaq daha çox qarın nahiyəsində olan orqanlar kimi səs dalğalarının asanlıqla keçə biləcəyi yerdəki orqanların müayinəsində təsirli bir müayinə metodudur.

Bədəndə olan müxtəlif xəstəlikləri və toxumalardakı sıxlıq differensasiyasını müəyyən etmək üçün istifadə edilir.

X-ray Rentgenoqramması

<p class=”big”>X şüasından (rentgen) istifadə olunaraq, hər hansı bir bədən nahiyəsinin iki ölçülü görüntüsünün əldə olunmasını təmin edir. Bütün adi müayinələrin əsasını təşkil edir.