Uzm. Dr. Roman İbrahimov

Uzm. Dr. Roman İbrahimov Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Uzm. Dr. Roman İbrahimov

Radiasiya Onkologiyası Mütəxəssisi

Eğitim

2008 – 2012
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık Eğitimi)

1998 – 2005
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

2012 – Halen
Neolife Tıp Merkezi

Üyelikler

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Bilimsel Çalışmalar

2014
11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

(Sözel Bildiri: Mide CA tanılı olgularda kemoradyoterapi sonrası geç dönem böbrek hasarı, tolerans dozlar üzerine klinik, fonksiyonel ve dozimetrik inceleme)

(Poster: Akciğer metastazlarında erken dönem stereotaktik radyoterapi sonuçlarımız)

2011
1. Kanıta Dayalı Tıp Kursu

Lokalize Prostat Kanseri tanısıyla konformal tekniklerle küratif radyoterapi uygulanan olgularda geç yan etkilerin değerlendirilmesi: TOG Yan Etkiler Alt Grubu Çalışması

Nömrənizi buraxın,
zəng edək!